By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Verstandelijk gehandicapte mensen onder dwang gevaccineerd

gedwongen vaccinatie verstandelijk gehandicapte mensenNa de oorlog hadden we de Neurenbergprocessen waar duidelijk werd welke afgrijselijke medische experimenten daar werden uitgevoerd. 

We zijn zo'n 80 jaar later en oude tijden herleven, want als jij een verstandelijk gehandicapt kind hebt, dan kan je in Californië de politie aan de deur verwachten met een injectiespuit.

Het lijkt alsof de complete wereld in een collectieve hypnose verkeert en niet ziet wat er onder hun ogen gebeurt.

We gaan even terug naar Nazi Duitsland, waar ze net zoals bij ons gek waren op medische experimenten en andere programma’s om het ras zuiver te houden.

Zo had je daar Aktion T4.

Aktion T4 was de naam die na de oorlog werd gebruikt voor nazi-Duitslands eugenetische programma op basis van "genadedoding" en verplichte sterilisatie. Het programma werd in oktober 1939 gestart op bevel van Adolf Hitler.

Het doel van het programma was het behouden van de genetische zuiverheid van het Germaanse volk door het systematisch vermoorden van mensen die misvormd of gehandicapt waren of die leden aan een vorm van psychiatrische ziekte. Argumenten om deze moord te rechtvaardigen waren het in nazi-ogen "zinloze bestaan" en het "zinloze lijden" van deze patiënten. Het zuiveringsprogramma werd "genadedoding" genoemd, omdat de naziartsen dit als een daad van barmhartigheid zagen en het voorgesteld werd als de meest humane wijze om deze zieken uit hun lijden te verlossen.

Deze stelling was van SS-Gruppenführer en Generalleutnant in de Waffen-SS Karl Brandt. Hij werd in het Artsenproces, een van de Processen van Neurenberg, ter dood veroordeeld en later opgehangen. Daarnaast waren er ook economische overwegingen: wie in de gehandicaptenzorg werkte kon niet dienen als soldaat of werken in de oorlogsindustrie.

Van Nazi Duitsland gaan we naar de Amerikaanse staat Californië waar men op 7 januari 2021 in Los Angeles begon met het programma dat heet “Operation Homebound”. Een programma dat erop is gericht om gehandicapte mensen, zieken of daklozen te vaccineren.

Ze doen dit door een team van de sheriff naar die mensen te sturen en ze ter plekke te vaccineren.

Stel jij hebt een verstandelijk gehandicapt kind en opeens staan er een aantal politieagenten op de stoep met een injectiespuit in de hand en komen jou kind vaccineren.

Dit, omdat ze zich zoveel zorgen maken om de gezondheid van dat kind en dat daarom graag willen injecteren met een medisch experiment.

Het is een smerig systeem, want het wordt verkocht als een operatie ten bate van de zwakken, zieken en gehandicapten in de samenleving. Ze roepen zelfs op om te melden als je iemand weet die op hun 'hulp' zit te wachten.


.

Hoe dit er in de praktijk uit ziet, kan je zien in de volgende video.

Verstandelijk beperkte jongeren worden tegen hun wil ingespoten, waarna iedereen luid applaudisseert.

We weten ondertussen hoe gevaarlijk dit medisch experiment is en hoeveel doden en gewonden dit nu al heeft opgeleverd.

Zieke, zwakke en gehandicapte mensen worden gedwongen geïnjecteerd zonder dat ze enig besef hebben waarom het gaat. Net zomin als de slachtoffers in Nazi Duitsland vaak niet wisten dat ze werden misbruikt voor dodelijke medische experimenten.

Ook nu is er sprake van medische experimenten, waarbij ze zonder toestemming van mensen en zonder dat deze op de hoogte worden gesteld van de mogelijke risico’s, worden “gevaccineerd” om ze zogenaamd te beschermen.

sterfgevallen

Karl Brand werd in Neurenberg niet voor niets ter dood veroordeeld en opgehangen. Om te voorkomen dat er ooit weer dergelijke eugenetica praktijken waar dan ook zouden worden uitgevoerd, werd de zogenaamde Neurenberg Code in het leven geroepen.

De tien punten van deze code volgen hierna, maar duidelijk is dat men in onze huidige maatschappij die ook wel het Nieuwe Normaal wordt genoemd, volledig maling heeft aan deze regels en druk bezig is om de geschiedenis die nooit meer zou voorkomen, toch te herhalen.

Het volgende overzicht van de schending van de Nürnberg code uit 1947 zoals die op moment plaatsvindt, kwamen we tegen bij Xander Nieuws:

De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code (1947), die zonder uitzondering allemaal werden en worden geschonden:

1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;

2. Het experiment (in dit geval het allergrootste experiment uit de geschiedenis, namelijk met de hele wereldbevolking – X.) mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;

3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;

4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;

5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;

7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;

8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;

9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

10. De leidinggevende wetenschappers moeten er continu op voorbereid zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

© niburu.co

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zondag 16 mei 2021

Vaccin updates

Jouw account

Conflicten livemap

Defcon Level world conflict map
Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Video: UltraFanatics (rellen)
15 mei 2021
Telegraaf zit er telkens tussen.. Zullen die verantwoorde...
Video: UltraFanatics (rellen)
15 mei 2021
Ik snap het niet helemaal? Dit is volgens mij ook gewoon ...
Willekeurige partner