Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief

Corona ‘uitbraak’ Duitsland onder bejaarden die al twee keer het Pfizer vaccin hadden gekregen – Testresultaten lijken opzichtig te zijn gemanipuleerd om een zo hoog mogelijke effectiviteit en een zo laag mogelijk aantal (ernstige) bijwerkingen en tegenreacties te kunnen vermelden

Het Pfizer/BioNTech mRNA ‘nano’ vaccin dat ook in Nederland wordt verstrekt is niet 95%, maar slechts 19% (maximaal 29%) effectief. Dat schrijft Peter Doshi, redacteur bij de gerenommeerde British Medical Journal, op basis van de testresultaten van de fabrikant zelf. Vanuit de wetenschappelijke wereld begint het verzet tegen de in allerijl doorgedrukte experimentele Covid-19 vaccins – in werkelijkheid een vorm van genetische manipulatie – duidelijk toe te nemen, mede omdat over de hele wereld naar verhouding zo enorm veel mensen ernstige bijwerkingen en tegenreacties krijgen.

Misleiding door Pfizer: 3410 verdachte Covid-19 gevallen niet meegerekend

Zoals we in eerdere artikelen al schreven was de ‘95%’ effectiviteit die Pfizer meldde bijzonder misleidend, omdat hierbij geen rekening werd gehouden met het totale aantal van 40.000 personen die in de testgroepen meededen. Doshi bevestigt dat Pfizer dat percentage enkel heeft berekend aan de hand van het verschil tussen het aantal Covid-gevallen in de placebo groep (162) en in de gevaccineerde groep (8). ‘Maar deze aantallen waren niets vergeleken bij een categorie genaamd ‘Covid-19 verdachten, degenen met Covid-19 symptomen die niet door de PCR test werden bevestigd.’

‘Volgens het FDA rapport over Pfizers vaccin waren er 3410 gevallen van verdachte, maar onbevestigde Covid-19 gevallen in de hele testgroep (en niet slechts 170, zoals de mainstream media berichtten): 1594 in de vaccingroep, en 1816 in de placebo groep. Met 20 keer zoveel verdachte als bevestigde gevallen kan deze categorie niet simpelweg worden genegeerd omdat er geen positieve PCR test was (zoals Pfizer echter wel gedaan heeft – X.). Dit maakt het juist nog urgenter om te verklaren. Een ruwe schatting van de vaccin effectiviteit tegen ontwikkelende Covid-19 symptomen – met of zonder positieve PCR test – zou neerkomen op een relatieve risico vermindering van 19% – ver onder de 50% drempel die nodig is om goedkeuring van de instanties te verkrijgen.’ (vet en onderstreept toegevoegd)

‘Zelfs na het verwijderen van gevallen die optreden binnen 7 dagen na vaccinatie (409 voor het Pfizer vaccin versus 287 voor de placebo groep), die de meerderheid van symptomen zou moeten omvatten vanwege korte termijn vaccin reactogeniciteit (= verwachte bijwerkingen en tegenreacties, zoals koorts, zere keel, pijn, etc..- X.) , blijft de effectiviteit laag: 29%.’

‘Veel verdachte Covid-19 gevallen kunnen te wijten zijn aan andere veroorzakers’

‘Als veel of de meeste van deze verdachte gevallen bij mensen met een valse negatieve PCR test optraden, zou dat de effectiviteit van het vaccin dramatisch verminderen.’ In een latere aanvulling schrijft hij dat ‘zelfs als er maar voor een aantal (dus niet veel of de meeste) van die 3410 gevallen een valse negatieve PCR test was, dit ook gevolgen zou hebben voor het verminderen van de efficiëntie van het vaccin tegen Covid-19, maar wel minder dramatisch… (Maar) niemand weet het echte aantal valse negatieven, noch is het mij duidelijk of al die 3410 verdachte gevallen überhaupt getest zijn (het enige dat we weten is dat ze ‘niet PCR bevestigd’ zijn).’ (2)

‘Maar in ogenschouw nemend dat influenza-achtige ziekten altijd een heel scala aan oorzaken hebben – rhinovirusen, influenza virussen, andere coronavirussen, adenovirussen, het RS virus, etc. – kunnen sommige of veel verdachte Covid-19 gevallen te wijten zijn aan een andere veroorzaker.’ (Vet toegevoegd. Dit wordt al zo’n driekwart jaar geroepen door onafhankelijke experts, maar wordt tot op heden volkomen genegeerd door de overheid en volksgezondheidsinstanties zoals het RIVM. Vrijwel alle luchtweginfecties lijken automatisch het label Covid-19 te krijgen, en dat terwijl er iedere winter zo’n 30 virussen, waaronder ook andere corona virussen, rondwaren.).

‘Als bevestigde Covid-19 gevallen gemiddeld (toch) ernstiger zijn dan verdachte Covid-19, moeten we nog steeds in gedachten houden dat uiteindelijk niet de gemiddelde klinische hevigheid telt, maar het aantal gevallen van ernstige ziekte dat van invloed is op de ziekenhuisopnames. Met 20 keer zoveel verdachte Covid-19 als bevestigde Covid-19, en testfasen die niet waren opgezet om te bekijken of de vaccins de virale transmissie (dus besmettingen – X.) kunnen verstoren, lijkt een analyse van ernstige ziekte, onafhankelijk van de etiologische veroorzaker (ziekteverwekker – X.) – namelijk het aantal ziekenhuisopnames, IC gevallen, en doden onder deelnemers aan de testfasen – gerechtvaardigd, en de enige manier om de werkelijke effectiviteit van dit vaccin op het afhalen van de scherpe randjes van de pandemie te beoordelen.’ (onderstreept toegevoegd)

‘Er is een duidelijke behoefte aan data om deze vragen te beantwoorden, maar Pfizers 92 pagina’s tellende rapport maakte geen melding van de 3410 ‘verdachte Covid-19’ gevallen. Noch hun publicatie in de New Engeland Journal of Medicine, noch een van de rapporten van Moderna’s vaccin. De enige bron die dit lijkt te hebben gemeld is de review van het Pfizer vaccin door de FDA.’

Pfizer sloot om onverklaarbare reden 311 mensen van de vaccingroep uit

‘Nog een reden waarom we meer data nodig hebben is om een onverklaard detail in een tabel van de review van het Pfizer vaccin door de FDA te analyseren: 371 personen werden uitgesloten van de efficiëntie beoordeling vanwege ‘belangrijke protocollaire afwijkingen op of voorafgaande de 7 dagen na dosis 2′. Een reden tot zorg is de onbalans tussen de gerandomiseerde groepen in het aantal van deze uitgesloten personen: 311 van de vaccingroep, versus 60 van de placebo groep. (Ter contrast: in Moderna’s testfase werden slechts 36 deelnemers vanwege ‘grote protocollaire afwijkingen’ uitgesloten van de efficiëntie beoordeling, 12 in de vaccingroep en 24 in de placebo.)

Doshi vraagt zich hardop af waarom zoveel deelnemers van de Pfizer vaccingroep niet zijn meegerekend, en waarom er maar liefst 5 keer zoveel van de vaccingroep werden uitgesloten dan van de placebo groep. Dit riekt naar het manipuleren van de testresultaten om een zo hoog mogelijke – maar in realiteit dus niet bestaande – effectiviteit te kunnen melden.

Niet onderzochte rol van pijnstillers en koortsremmers

De redacteur wees in een eerder artikel al op de rol van pijnstillers en koortsremmers, die niet alleen Covid-19 gevallen kunnen maskeren, maar ‘in mogelijk nog grotere getale’ bij mensen die het vaccin hebben gekregen en daar forse bijwerkingen en tegenreacties door hebben gekregen. ‘Het hogere gebruik van medicatie in de gevaccineerde groep geeft nog meer reden tot zorg’ over de gepresenteerde testresultaten, die opzettelijk lijken te zijn verdraaid om een zo laag mogelijk aantal mensen met (ernstige) tegenreacties te kunnen melden.

Hij wijst er in dit verband nog eens fijntjes op dat drie leden van het – zogenaamd onafhankelijke – beoordelingscomité dat een oordeel moest vellen over de werking en veiligheid van het vaccin, stafmedewerkers van Pfizer waren. Oftewel: weer een opzichtig, om niet te zeggen schaamteloos geval van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.

Waarom moeten mensen die reeds ‘besmet’ zijn geweest zich toch laten vaccineren?

Daarnaast had Pfizer op basis van de verschillen tussen tabellen 9 en 10 in totaal 8 gevallen van bevestigde, symptomatische Covid-19 (groep positief op SARS-CoV-2): 1 in de vaccingroep en 7 in de placebo groep, en 1 in de placebo groep van Moderna, en dat terwijl mensen die reeds een SARS-CoV-2 infectie of Covid-19 diagnose hadden gehad eigenlijk waren uitgesloten van de testfasen. Toch werden 1125 (3%) en 675 deelnemers (2,2%) van de testfasen van Pfizer en Moderna ‘positief’ voor SARS-CoV-2 bevonden.

Het roept de nodige vragen op dat van naar verhouding zo’n kleine groep mensen maar liefst 9 personen Covid-19 kregen, omdat er wereldwijd maar 4 tot 31 gedocumenteerde gevallen van herinfectie zijn. Doshi vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Is dit symptomatisch voor de ‘efficiëntie’ van het vaccin? Of komt het door het gebruik van medicijnen die de symptomen onderdrukken (, en wat dus niets met herinfectie te maken heeft)?

Deze vragen worden door niet één fabrikant beantwoord, maar worden wel steeds belangrijker, aangezien een almaar groter wordende groep mensen reeds Covid-19 heeft gehad en/of ‘besmet’ is geweest (en dus al eigen antistoffen heeft opgebouwd), maar zich desondanks toch laat vaccineren, omdat dit nu eenmaal het officiële advies is. Wat is dan de echte reden dat alle mensen die reeds een Covid ‘besmetting’ of ziekte hebben gehad, zich dan toch moeten laten vaccineren, terwijl het aantal herinfecties wereldwijd nihil is? (De vaccinfabrikanten spelen hier reeds op in door te beweren dat hun vaccins ook tegen mutaties werken. Maar zelfs de werking van hun producten tegen het oorspronkelijke virus is nog steeds totaal onbewezen.).

Pfizer weigert tot nu toe de onderzoeksdata waaruit dit duidelijk zou kunnen worden, openbaar te maken, en zegt dit ‘enkel op verzoek en na beoordeling’ te zullen doen. Het testprotocol wordt pas 24 maanden (!) na het afronden van de studie gepubliceerd. Dat is een wel heel erg doorzichtige tactiek, want over 2 jaar wil men het overgrote deel van de bevolking reeds hebben gevaccineerd. Moderna verwacht zijn eigen data ergens tussen midden en eind 2022 te publiceren. De redacteur verwacht dat dit met het AstraZeneca/Oxford vaccin niet anders zal zijn. Rusland is zelfs helemaal niet van plan om deze gegevens over zijn eigen Sputnik V vaccin openbaar te maken.

Corona ‘uitbraak’ onder Duitse bejaarden die al 2 x gevaccineerd waren

In Duitsland is het opnieuw tot een corona ‘uitbraak’ gekomen onder mensen die reeds zijn gevaccineerd. Het betreft senioren in een verpleeghuis in Osnabrück; 14 van hen zijn afgelopen weekend alsnog positief getest, terwijl iedereen al op 25 januari zijn tweede vaccinatie had gekregen. Zoals we al voorspelden wordt deze zogenaamde uitbraak toegeschreven aan de Britse corona mutatie. Zogenaamd, aangezien de ‘besmette’ bejaarden hooguit wat lichte verschijnselen hebben gekregen, en dat van een mutatie die volgens de media nog veel gevaarlijker zou zijn. Maar met het vaccin, of met de voor dit doel totaal ongeschikte en ontkrachte PCR test, mag het allemaal nog steeds helemaal niets te maken hebben.

Desondanks eist de politiek dat u hen en deze fabrikanten blindelings vertrouwt en deze vaccins zonder vragen te stellen in uw lichaam laat spuiten, terwijl totaal onbekend is wat de effecten van deze experimentele stoffen en technologieën op de middellange en lange termijn op uw gezondheid zijn. Erger nog: als u weigert deel te nemen aan dit grootste genetische manipulatie experiment aller tijden, dan wil de politiek u daar zwaar voor straffen door het permanent afnemen van de meeste van uw vrijheden, en uw deelname aan de samenleving daardoor zo goed als onmogelijk maken.

 

Xander


(1) British Medical Journal via Journalistenwatch
(2) British Medical Journal

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
vrijdag 12 augustus 2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers