Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken

Geruststellingen deskundigen zijn vals en wetenschappelijk eenvoudig te ontkrachten – Pfizer ‘nano’ vaccin opnieuw in opspraak na 23 doden in Noorwegen en minstens 13 gezichtsverlammingen in Israël

De vele potentiële gevaren die de nieuwe mRNA- en adenovirus vaccins tegen Covid-19 voor de menselijke gezondheid vormen hebben we in tientallen artikelen uitgebreid besproken. Wetenschappers maken zich tevens steeds meer zorgen dat de mRNA- en virale vector vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken. Proeven met honden hebben uitgewezen dat de kans bestaat dat mRNA in het genoom (DNA) wordt opgenomen, waardoor – tot een onbeperkt aantal jaren na de vaccinatie – mogelijk oncogenen (genen die kanker kunnen veroorzaken) worden geactiveerd. Kanker is met zo’n 47.000 slachtoffers per jaar reeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, en die positie zou de gevreesde ziekte in de toekomst wel eens flink kunnen gaan versterken.

mRNA juist ontworpen om lang actief te kunnen zijn

Deskundigen op TV en in andere media proberen de bevolking steeds gerust te stellen dat de nieuwe experimentele vaccins ‘veilig’ zijn, en we ons geen zorgen hoeven te maken over het mRNA, omdat dit al na een paar minuten of uren in het lichaam zou worden afgebroken.

Daar klopt niets van. Het duurt namelijk dagen tot weken voordat het lichaam de gewenste spike-eiwitten en antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus aanmaakt. Al die tijd dient het mRNA actief te zijn. Juist om te zorgen dat het mRNA niet snel wordt afgebroken en het vaccin daardoor waardeloos wordt, hebben de fabrikanten dit verpakt in liposomale (=vet) nanodeeltjes. De deskundigen die u op TV ziet weten dus òf niet waar ze het over hebben, òf zijn bezig u doelbewust te misleiden.

Van de liposomale ‘verpakkingsdeeltjes’ is het een algemeen bekend wetenschappelijk feit dat die na inenting ook in andere organen (lever, milt, hersenen) kunnen opduiken. En wat gaan de stoffen in de Covid vaccins, met name het experimentele mRNA, daar dan precies doen? Omdat dit nooit afdoende op mensen is uitgetest (2 – 3 maanden testen is véél te kort), hebben wetenschappers geen idee hoelang dat mRNA actief blijft, en of het niet inderdaad in ons DNA wordt ingebouwd. Het kan goed gaan, maar het kan ook vreselijk fout gaan. Alleen al vanwege deze grote onzekerheden en onbekendheden is de bewering dat deze vaccins ‘veilig’ zijn een flagrante leugen.

Mogelijk gevaarlijke antireacties tegen PEGs en cholesterol in vaccins

Bovendien wordt het mRNA extra beschermd door de toevoeging van PEGs en cholesterol. Op 3 januari wezen we in ons artikel ‘Nieuwe corona mutatie is gouden kans voor groepsimmuniteit’ (op basis van een inmiddels door YouTube verwijderd online college van hoogleraar (em.) Pierre Capel) op de afweerreactie die polyethylene glycol (PEG) in heel veel gevallen in ons lichaam veroorzaakt. Die immuunreactie is in honderden wetenschappelijke onderzoeken aangetoond.

‘Krijg je dan een tweede injectie, dan wordt het vaccin weggevangen door de reeds aangemaakte antistoffen’, waardoor het minder effectief wordt, legde Capel uit. Bij die tweede injectie – waarvan wordt beweerd dat deze ‘noodzakelijk’ is – zal het vaccin daarom een nog sterkere complement activatie geven (spontane afweerreactie + reeds aangemaakte antistoffen tegen PEG).

Capel vermeldde niet dat er ook een afweerreactie op het toegevoegde cholesterol kan optreden, en dat tot 70% van de wereldbevolking reeds antilichamen aanmaakt tegen PEGs (mede omdat die ook in zaken zoals zeep, shampoo, tandpasta, was- en schoonmaakmiddelen zitten). Miljarden mensen maken dus grote kans een versterkte complement reactie te krijgen, wat volgens diverse studies (zoals deze uit 2018) beslist niet ongevaarlijk is. Soms treden er ernstige immunologische bijwerkingen op, en kan er ook op de langere termijn gezondheidsschade optreden. (2)

‘Mogelijke integratie in genoom, wat kanker kan veroorzaken’

Die gezondheidsschade zou wel eens kunnen bestaan uit volksziekte nummer 1: kanker. In oktober 2020 publiceerde het vakblad ACS Nano het artikel ‘Covid-19 vaccine frontrunners and their nanotechnology design’, waarin een groep wetenschappers de mRNA/nano/virale vector vaccins van onder meer Moderna, CanSino, Oxford (AstraZeneca), Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sinopharm, Inovio, Novavax analyseerde.

De bevindingen waren niet bepaald geruststellend: ‘Een andere zorg over de veiligheid voor virale vectors is mogelijke integratie in het genoom (van de vaccin ontvanger), wat kanker kan veroorzaken indien het wordt geïntegreerd in oncogenen en andere regulerende (DNA/RNA) sequenties.’

‘Het Oxford (AstraZeneca) vaccin is een gemodificeerd chimpansee adenovirus, waar een stukje viraal eiwit- het spike eiwit van Covid – is ingekloneerd,’ legde Capel in zijn college uit. ‘Het is eigenlijk een DNA vaccin in een carrier van een adenovirus.’The Scientist wees op 6 januari op een proef die in het kader van gentherapie met zo’n adenovirus-vector werd uitgevoerd op honden. Wetenschappers ontdekten ‘bewijs dat het therapeutische DNA dat in het virus wordt vastgehouden naar het genoom van de ontvanger kan migreren, met als risico de activatie van oncogenen.’

In het ACS Nano onderzoek staat daarom een duidelijke waarschuwing dat de bevolking heel goed moet worden gemonitord, ‘vooral omdat bij eerdere luchtwegziekten zoals SARS-CoV(-1), MERS-CoV, het respiratoir syncytieel (RS-)virus en mazelen is aangetoond dat antilichamen de ernst van de ziekte kunnen verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking.’

‘Niet bewezen in klinische omstandigheden’ = medisch experiment

‘Veel van de toonaangevende (Covid) vaccins zijn preklinische nanotechnologieën die niet zijn bewezen in klinische omstandigheden. Zo worden mRNA vaccins al 30 jaar ontwikkeld en klinisch getest, maar is de technologie nog niet eerder goedgekeurd… Deze vaccins moeten rigoureus op veiligheid worden getest voordat er op grote schaal kan worden gevaccineerd.’

De fabrikanten beweren steevast dat ze die veiligheidstesten met succes hebben afgerond, maar aan hun ‘wij van wc eend…’ garanties heeft de bevolking niets. Immers: deze (nano) vaccins zijn ‘niet bewezen in klinische omstandigheden’.

Het komt er daarom simpelweg op neer dat als u zich tegen Covid-19 laat vaccineren, u meedoet aan een gigantisch medisch experiment. Prima als u daar vrijwillig voor kiest – het is tenslotte uw lichaam -, maar dan moet de overheid u wel eerst eerlijk vertellen dat het inderdaad om een experiment met genetisch materiaal / genetische manipulatie gaat, en de gevolgen voor uw gezondheid en leven daarom niet te voorspellen zijn. Zo zijn er op basis van de natuur en wetenschappelijke bevindingen verontrustende aanwijzingen dat mRNA vaccins onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Pfizer zette niet voor niets in de bijsluiter dat ‘onbekend is om het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid.’

‘Geen garantie dat dit vaccin tegen virus beschermt’

Het is zelfs niet te zeggen of deze als vaccins vermomde virale gen-injecties u ooit tegen corona kunnen beschermen, zoals ook deze wetenschappers constateren: ‘Gezien de variabiliteit van immuunreacties in de ontvangers is er helaas geen garantie dat een vaccin, zelfs als dit door vergevorderde klinische testen is gegaan, tegen SARS-CoV-2 beschermt.’ (onderstreept toegevoegd)

Als voorbeeld wordt het HIV virus gegeven, waar na tientallen jaren verwoede pogingen nog steeds geen effectief vaccin tegen ontwikkeld kon worden. ‘Bovendien zijn er indicaties dat bescherming tegen luchtwegvirussen (zoals corona) met vaccins bijzonder moeilijk is. Het RS-virus is een goed voorbeeld waar geen goedgekeurde vaccins voor zijn, ondanks vele pogingen om er een te ontwikkelen.’ (onderstreept toegevoegd)

Fabrikanten testten opzettelijk niet op de juiste immuunreactie

Eén van de redenen waarom vaccins tegen luchtwegvirussen falen is dat onze ademhalingsorganen, inclusief de longen, worden beschermd door IgA antilichamen. De vaccinfabrikanten meten het ‘succes’ van hun product echter vaak af aan of proefpersonen reageren met IgG of IgM antilichamen. Dat doen ze bewust, omdat vaccins maar heel moeilijk in staat zijn om een IgA reactie op te wekken. Zo wordt ook het inmiddels aan Nederlanders toegediende Pfizer vaccin intramusculair gespoten, waardoor je géén IgA reactie (de natuurlijke afweerreactie van het lichaam tegen een luchtwegvirus) krijgt.

Als u nu denkt ‘maar dan heb ik wat corona betreft toch helemaal niets aan dat vaccin?’, dan zit u naar mijn overtuiging op het juiste spoor. Pierre Capel wees bovendien op een publicatie van de testresultaten van het Pfizer vaccin in het gezaghebbende ‘Nature’. Daaruit bleek dat niet eens onderzocht is of het vaccin het lichaam aanzet tot het aanmaken van T-cellen, die cruciaal zijn voor de bestrijding van virussen indien deze eenmaal in je cellen zijn gedrongen.

Daar komt bij dat ons immuunsysteem per persoon anders en uniek is. Iedereen heeft genetisch een andere T-cel respons. Ook is het maar de vraag of het spike eiwit dat in het vaccin zit wel hetzelfde is als van het coronavirus, ‘want dat muteert als een dolle.’ Als dat niet zo is, dan ‘heeft dat vaccineren al helemaal geen zin,’ aldus Capel.

Doden en ernstige tegenreacties door Pfizer vaccin

In Noorwegen is de vaccinatiecampagne met het Pfizer/BioNTech vaccin inmiddels opgeschort nadat minstens 23 (vooral oudere) mensen kort na injectie overleden. In Israël kregen minimaal 13 mensen last van gedeeltelijke gezichtsverlamming. China wil het Pfizer vaccin daarom zelfs gaan verbieden. (Zie ook ons artikel: Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige / 09-01).

Uit alle landen die het vaccin zijn gaan toedienen stromen de klachten van mensen met – soms ernstige- bijwerkingen en tegenreacties binnen. Let wel: verreweg de meeste van hen waren gezond en liepen – zoals alle cijfers uitwijzen – sowieso amper risico om ziek te worden als ze besmet zouden worden met corona.

Dat wil niet zeggen dat mensen niet ziek worden, en dat een fractie van hen op de IC moet worden opgenomen. Die gevallen zijn er wel degelijk, en het zou je partner, kind of andere geliefde maar zijn die dit overkomt.

Angstpropaganda media maakt virus veel groter dan het is

Desondanks wijze de statistieken uit dat dit virus overal niet gevaarlijker is dan een gemiddelde seizoensgriep: met in Nederland 2500-3000 mensen in het ziekenhuis, inclusief 600-700 op de IC, op een totaal van bijna 40.000 ziekenhuisbedden in een land met ruim 17 miljoen inwoners, hebben we het over slechts 0,015% van de bevolking. Met een door de WHO bevestigde IFR van 0,05% is corona voor mensen tot 70 jaar zelfs de helft minder gevaarlijk dan influenza (IFR inclusief ouderen: maximaal 0,23%, wat overeenkomt met een stevige griep, maar meer ook niet).

Voor velen lijkt het erop dat het virus overal om zich heen grijpt, maar dat is slechts schijn. Deze indruk wordt enkel veroorzaakt door de constante eenzijdige 24/7 angstpropaganda die media en politiek over corona verspreiden. Hierdoor raken mensen er automatisch op gefocust, wat nog eens wordt versterkt door alle strenge – maar wetenschappelijk aangetoonde volstrekt zinloze en daardoor absurde – maatregelen zoals 1,5 meter, mondkapjes en lockdowns, en strak waarschijnlijk ook een avondklok.

In 2018, 2016 en 2014 liepen de ziekenhuizen en IC’s ook vol, en waren er verpleeghuizen waar in sommige gevallen tientallen mensen overleden. Er was echter nauwelijks media aandacht voor, dus viel het niet op. En waarom ook? Toen werden griep, corona en andere luchtwegvirussen als normaal risico’s die bij het leven horen beschouwd. Griep is alltijd al één van de belangrijkste doodsoorzaken onder ouderen geweest.

Langdurige gezondheidsklachten na virus normaal verschijnsel

‘Maar ik ken mensen die weken of maanden erna nog moe zijn en pijn hebben.’ Inderdaad, maar dat gebeurt met influenza ook. Tussen niet of amper last hebben van een seizoensgriep en eraan overlijden zit een zeer grote ruimte, waarin het eveneens volstrekt normaal is dat een bepaald percentage van de mensen die erg ziek zijn geworden, daar nog lang – en soms zelfs permanent – last van blijven houden.

Dat de media sinds vorig jaar doen overkomen alsof langdurige gezondheidsproblemen uniek bij het SARS-CoV-2 virus horen, is daarom één van de vele misleidingen en leugens die erop gericht zijn om u in een voortdurende toestand van angst en verlamming, en daardoor blinde volgzaamheid en gehoorzaamheid te krijgen en te houden.

Als politiek niet wil, moeten we de zon zelf weer laten schijnen

Om nogmaals met de afsluitende woorden van Pierre Capels gecensureerde college te eindigen: ‘De zon kan heel snel weer gaan schijnen.’ Helaas lijken we een overheid te hebben die alleen maar meer gitzwarte wolken boven onze samenleving, economie en toekomst aan het verzamelen is.

Het is daarom aan burgers, bedrijven, instellingen en instanties om te zeggen: genoeg is genoeg. Alles wijst er immers op dat het normale leven onmiddellijk kan terugkeren, en wij daarom met niet minder genoegen hoeven te nemen. Als regering en parlement, die in onze dienst behoren te staan, daar weigeren aan mee te werken, dan moeten we dat gewoon massaal zelf doen, zoals meer dan 50.000 Italiaanse horeca bedrijven nu hebben gedaan door – tegen de lockdown regels in – gewoon weer open te gaan.

Een voorbeeld, dat overal en door iedereen navolging verdient. Wij zijn dat zelfs aan onszelf, onze kinderen, onze medemensen, ons land en onze toekomst verplicht.

Xander

(1) ACS Nano
(2) Stichting Vitaminevraagbaak.nl

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 21 september 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers