Zendmasten, corona en orgonite

Arts Dirk Verelst durft het onomwonden te zeggen: “Je loopt corona op door langere tijd in de buurt van gevaarlijke zendmasten te verblijven.” In dit artikel legt hij uit hoe je deze dreiging met behulp van orgonite voor jezelf en je bredere omgeving kunt afwenden.

Na de introductie die ik vorige week schreef over orgonite (*) lijkt me de tijd onderhand wel aangebroken om man en paard te noemen, wars van enige schroom of valse bescheidenheid.

Van bij het begin van de corona-crisis leek het me evident dat ‘5G’ een perfecte verklaring zou bieden voor het politieke circus dat zich het laatste half jaar inderdaad heeft ontvouwen. Veel politieke agenda’s zijn zoals gepland, of uit opportunisme, in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar ik heb willen wachten tot ik in het veld voldoende bevestiging had teruggezien vooraleer deze veronderstelling onderbouwd en dus ongegeneerd te kunnen uitspreken.

Iedere zendmast is gevaarlijk

In het vorige artikel heb ik er reeds op gewezen dat het fout is te denken dat enkel 5G betrokken is: 3G en 4G zijn niet onschuldig en vormen de ruggegraat van het huidige toxische antennepark.

Vandaar dat ik het in de rest van het artikel meestal zal hebben over ‘zendmasten’ in het algemeen. Op foto 1 hieronder zie je hoe de gevaarlijkste masten eruitzien, maar in principe moet elke zendmast als gevaarlijk worden beschouwd. Veel masten zullen de komende tijd nog worden geüpgraded.

In het begin is het niet altijd even gemakkelijk de zendpanelen te spotten. Zie foto 2.

zendmast

Foto 1

Een verboden onderwerp

De suggestie dat 5G betrokken zou zijn bij deze pandemie werd ogenblikkelijk en zonder aarzelen van tafel geveegd door ‘experts’ die nochtans sindsdien vaak genoeg het argument ‘we kennen dit virus nog helemaal niet’ gehanteerd hebben om de draconische maatregelen te rechtvaardigen.

Ze weten niet waar het gevaar vandaan komt, maar weten wel met grote stelligheid waar het níet vandaan komt. Van vooringenomenheid gesproken, zeker gezien het feit dat de tijdlijn met de uitrol 5G volledig klopt.

Er zijn zeker ook wetenschappelijke argumenten terug te vinden voor het schadelijk karakter van de in overdrive verkerende technologische vooruitgangsdrang.

Zoals u zelf misschien gemerkt hebt hebben ook Google, Facebook en de media de link tussen 5G en corona tot verboden onderwerp gebombardeerd. Tot iets voor mensen die in de platte aarde-theorie geloven, met een alu hoedje rondlopen en hun kennis vergaren op fake news-sites.

De PCR-test die het virus opspoort, is vergelijkbaar met een magneet die in een bak met water metaal opvist als het erin aanwezig is.

Het metaal in kwestie is een tot virus gebombardeerd stuk RNA, een molecule die ook in een normaal mensenlichaam aanwezig is. De fabrikanten van die testen hebben op aangeven van onderzoekers een bepaalde RNA-sequentie ‘corona’ genoemd.

Ondertussen is er al een verhaal opgedoken dat de sequentie van het betreffende RNA overeenkomt met een stuk DNA op chromosoom-8. De suggestie dat de PCR-test een stuk lichaamseigen RNA oppikt dat is vrijgekomen uit door straling geasfyxieerde cellen is dus helemaal niet zo gek.

zendpanelen moeilijk te zien

Foto 2: zendpanelen zijn soms moeilijk te spotten

Intellectuele eerlijkheid

Maar ik wil geen theoretische discussie of betoog starten dat dan door één of andere ‘top-viroloog’ van tafel wordt geveegd omdat er inderdaad nog gaten in zullen zitten. Een citaat van Wilhelm Reich is hier op zijn plaats:

” There is no proof. There are no authorities whatever. No President, Academy, Court of Law, Congress or Senate on this earth has the knowledge or power to decide what will be the knowledge of tomorrow. There is no use in trying to prove something that is unknown to somebody who is ignorant of the unknown, or fearful of its threathening power. Only the good, old rules of learning will eventualy bring about understanding of what has invaded our earthly existence. Let those who are ignorant of the ways of learning stand aside, while those who know what learning is, blaze the trail into the unknown. “

Simpel gezegd: indien u intellectueel eerlijk bent, zult u moeten toegeven dat u geen recht van spreken heeft indien u orgonite niet uitgebreid zelf heeft uitgeprobeerd. Tussen blind aannemen en domweg verwerpen bevindt zich de gulden middenweg van de wetenschappelijke methode: observeren -> (nieuwe) hypothese formuleren -> testen en dan opnieuw, tot de logica al dan niet komt bovendrijven.

Zonder mezelf op de borst te willen kloppen met mijn ondertussen 15 jaar ervaring in het veld, kan ik toch enkel meewarig het hoofd schudden als mensen zonder te weten waarover het gaat mijn verhaal meteen bij het grofvuil plaatsen. Only empty cup can be filled…

Een klein groepje gestoorde geesten

Een groot intellectueel struikelblok dat bij sommigen een rol zal spelen om wat volgt te plaatsen, is het feit dat het indirect het bestaan van een ‘complot’ suggereert.

De voorstelling die mensen daarvan hebben is echter meestal compleet verkeerd. ‘Regeringen’ bedenken niet wereldwijd in achterkamertjes een complot. Er is slechts een heel kleine groep van gestoorde geesten die de touwtjes in handen probeert te houden en reeds zeer lang opereert binnen bestaande machtsstructuren, ook en vooral met behulp van de veiligheidsdiensten.

De rest van vaak goedbedoelende en niet beter wetende beleidsmakers doen plichtsgetrouw mee met blijkbaar reeds jaren op de plank liggende draaiboeken waarvan ze de oorsprong niet in vraag stellen.

Om de boterham niet nog zwaarder te verteren te maken, zal ik het feit of zendmasten intentioneel of per ongeluk voor corona zorgen zo veel mogelijk in het midden laten.

Gevaarlijke straling met orgonite neutraliseren

Ik wil het graag hebben over de praktische oplossing voor het gevaar dat onze gezondheid bedreigt.

Als we de media mogen geloven zijn er plaatsen op aarde waar er véél doden zijn gevallen door corona. Er zijn voor zover ik het kan inschatten voldoende betrouwbare getuigenissen van artsen die schrijnende gevallen hebben gezien, net zoals er waarschijnlijk overdreven werd en wordt met het aantal ‘besmettingen’ om de paniek gaande te houden.

Mensen bang maken voor het onbekende en ze er een schuldgevoel over aanpraten, is een klassieke manier om het volk te mennen, zie onder andere de eeuwenlange aanpak van de Kerk. De kop in het zand steken temidden van de kakofonie van verschillende geluiden die nu rondzingen is voor veel mensen momenteel nog het enige alternatief waar ze zich goed bij voelen.

Ik heb het geluk dat ik tussen 2005 en 2018 in nauw contact heb gestaan met de ondertussen overleden Don Croft, die samen met zijn vrouw Carol de eersten waren (sinds 2000) om met behulp van het door Karl-Hanz Welz bedachte of minstens herontdekte ‘orgonite’ (*), bronnen van gevaarlijke straling te neutraliseren.

Een introductie daarover kunt u in hierboven reeds genoemde artikel terugvinden.

Deadly Orgone

Kort: door stukjes zelfgemaakt of bij betrouwbare handelaars gekocht ‘orgonite’ te begraven in de nabijheid van gevaarlijke zendmasten (straal van 200-300 meter), wordt het risico dat deze masten corona veroorzaken tenietgedaan.

Een zendmast ‘giften’ (**) zorgt er niet voor dat die niet meer gebruikt kan worden voor telecommunicatie. Giften is geweldloos, vreedzaam, niet illegaal, en het enige goede alternatief voor het nutteloze en vanzelfsprekend strafbare in brand steken (!) van zendmasten.

zendmasten giften met field orgonite

Foto 3: zendmasten giften met field orgonite

De zendmasten verspreiden wat Reich noemde ‘Deadly ORgone’ (DOR), een gevaarlijke vorm van subtiele levensenergie die in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) ‘Chi’ wordt genoemd.

Strikt genomen verspreiden zendmasten geen DOR, maar corrumperen ze de aanwezige levensenergiesoep die zich in en om ons heen bevindt. Het gevolg is dat cellen ‘stikken’, omdat DOR zuurstof opgebruikt.

Overigens zorgen mondkapjes ervoor dat we minder gemetaboliseerde DOR uitblazen via onze longen, dat kan dus gevaarlijk zijn. Met excuus voor toch weer een theoretische uitleg.

Mijn eigen observaties

Wat ik heb kunnen opmerken:
– In de gebieden in mijn buurt die ik gedurende de voorbije jaren voorzien heb van orgonite, hoopte ik dat minder corona zou worden gemeld in kranten en nieuws. Dat idee heb ik vrij snel moeten laten varen. Ook in gebieden waar bij zendmasten al 1 of meerdere towerbusters (***), hockeypuckgrote stukjes orgonite, waren begraven of in het water gegooid, kwam blijkbaar corona voor.

Ik ben telkens op mijn fiets of in auto gesprongen en gaan kijken wat er aan de hand was op plekken waar er toch uitbraken gemeld werden. Daarbij waren vooral de uitbraken in rusthuizen interessant, omdat die mensen niet van plaats veranderen. I

In Bathmen in maart of april bemerkte ik voor het eerst de typisch benauwde atmosfeer die ik gedurende de jaren heb leren herkennen door mijn werk met orgonite: het ontstoren van zendmasten dus.

Ik heb toen in Bathmen een nieuwe zendmast – dus nog niet van orgonite voorzien- gevonden, wat mijn initiële veronderstelling toch leek te staven. Na het giften van de omgeving klaarde die zoals gebruikelijk op, en werden er geen nieuwe gevallen meer gemeld.

De recente uitbraak in Bathmen was volgens contactonderzoek niet terug te leiden tot een ‘besmettingsbron’.

Field orgonite: niet duur en zeer effectief

Tot drie keer toe in Voorst,één keer in Doetinchem, twee keer in Apeldoorn (vleesverwerkend bedrijf, en patiënte die met straling gerelateerde klachten bij een collega-arts consulteerde) heb ik vervolgens kunnen observeren hoe de gevaarlijke zendmasten eruitzien en hoeveel orgonite er uiteindelijk nodig is om ze te ontstoren.

De 2G/3G/4G zendpanelen zien er meestal uit als langwerpige staande luidsprekers. 4G+ en 5G, zoals die de voorbije jaren zijn geïnstalleerd vooraleer onlangs te zijn aangezet, werken met kleinere vierkante kastjes die individueel of achter de eerdergenoemde langwerpige panelen zijn gemonteerd. Zie foto 1.

Dit zijn de gevaarlijke combinaties, en jammer genoeg moet het klassieke advies ‘één of enkele towerbusters’ voor deze masten nu worden bijgesteld naar minstens één kegelvormige HHG (****) en vaak nog twee of drie towerbusters erbij, vooraleer ze onschadelijk gemaakt zijn.

De precieze hoeveelheid kunt u nog het beste zelf leren voelen of pendelen. Nochtans blijft het qua kosten zeer behapbaar, vooral als u enkel uw eigen leefgebied wil veiligstellen.

Als u in een gebied van één tot twee kilometer rondom uw huis kijkt, zult u gemiddeld vijf tot tien zendmasten terugvinden op de site van het Antenneregister. Méer in de stad, minder op het platteland.

Tussen de 50 à 100 euro aan materiaal volstaat als u het zelf maakt, of iets meer al u het liever koopt. (www.orgonita.eu is in Europa een goede en goedkope leverancier van betrouwbaar ‘field orgonite’)

Bescherm je hele buurt

Je loopt corona op door langere tijd in de buurt van een gevaarlijke mast te verblijven. Iemand die dus in een gegift/ontstoord gebied woont, kan wél corona oplopen als die voor het werk gedurende de dag in een niet beschermde/gegifte regio verblijft.

zendmasten

Voorbeeld: de veelheid van masten in Utrecht

Omdat veel mensen aan de haal gaan met ‘persoonlijk’ orgonite dat er mooi en gesofisticeerd uitziet, herhaal ik de vergelijking uit vorig artikel: Als er op je geschoten wordt, is het veiliger het geweer onschadelijk te maken, dan een sjieke kogelvrije vest te dragen, dat slechts beperkte bescherming biedt, aan enkel jezelf.

Tegen corona is een orgonite piramide in je huis plaatsen ronduit onvoldoende. Als je maar één stuk orgonite bezit, is de beste plaats daarvoor bij de dichtstbijzijnde zendmast. Voor de prijs van een gekleurde piramide of hanger, kan je meerdere zendmasten giften en de hele buurt 100 procent beschermen.

Is er een corona-uitbraak in uw buurt? Probeer de verantwoordelijke zendmast te lokaliseren en maak hem onschadelijk met orgonite. Trek niet nodeloos de aandacht, maar wees open en eerlijk over wat je doet, moest iemand vragen waar je mee bezig bent.

Tot slot:

Ik acht het niet onmogelijk dat binnenkort veel méér mensen gaan sterven doordat (en dan inderdaad intentioneel) de masten vol open worden gezet. Als mensen met bosjes doodvallen, zal het huidige protest bijna geheel verstommen en het draagvlak voor strenge maatregelen alleen maar toenemen.

Mijns inziens is het hoog tijd dat redelijke hoeveelheden burgers stoppen met protesteren en zich concenteren op oplossingen.

Als voldoende mensen hun leefgebied, of zelfs hele dorp of stad van orgonite voorzien, zal het moeilijker en moeilijker worden om de strikte maatregelen te blijven verkopen, en vooral: er zullen niet onnodig doden vallen.

“Le microbe n’est rien, le terrain est tout.”
Dit zei Louis Pasteur op zijn sterfbed
(NB: een virus is geen microbe)

etheric resistance

Foto 4: gesigneerd boek van Don Croft

Noten

*orgonite: metaalsnippers in combinatie met een kwartskristal overgoten met uithardend polyesterhars tot een stuk ‘ plastic’ ontstaat
** giften: orgonite neerleggen of begraven in de buurt van zendmasten en andere bronnen van gevaarlijke straling, een ‘gift’ van jou aan de maatschapij
*** towerbuster: hockeypuckgroot stuk orgonite
**** HHG : kegelvormig stuk orgonite

Gerelateerd

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Re-energise Earth! (3): Georg Ritschl over healing met orgonite

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

© transitieweb.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
maandag 08 augustus 2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers