Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’

Hermann Göring en Joseph Goebbels (vlnr naast Hitler) zouden de architecten geweest kunnen zijn van de klimaat/corona staatsgreep die nu wereldwijd wordt uitgevoerd. (Afbeelding: (2)).

‘De waarheid is de grootste vijand van de staat’ – Meerderheid bevolking net als in jaren ’30 met angstpropaganda veranderd in hersenloze schapen, die alles zullen doen wat de overheid hen opdraagt, ook als dat ten koste van hun medemens gaat

De vergelijking van deze tijd met de jaren ’30 maken we al heel lang, maar is nog niet eerder zo actueel en treffend geweest als dit jaar. Langzaam beginnen steeds meer mensen in te zien dat vooral sinds de coronacrisis exact dezelfde angst zaaiende propaganda- en manipulatie technieken worden gebruikt als waarmee de Nazi’s een heel volk achter zich kregen. ‘Stem of geen stem, het volk kan altijd tot gehoorzaamheid aan de leiders worden gebracht,’ zei Reichsmarschall Hermann Göring. ‘Dat is simpel. Alles wat je moet doen is hen vertellen dat ze worden aangevallen, en de pacifisten van gebrek aan patriottisme en het in gevaar brengen van het land beschuldigen. Het werkt in ieder land precies hetzelfde.’

In 2020 worden dezelfde goed doordachte psychologische tactieken gebruikt om het volk tot absolute gehoorzaamheid aan de klimaat/corona maatregelen te dwingen. Eerst wordt de massa constant bestookt met paniek zaaiende berichten en uitspraken, zodat ze doodsbang worden en al hun nuchtere verstand uitschakelen. Dan zullen de meesten van hen als makke schapen achter de leiders en andere autoriteiten gaan staan, en blind hun bevelen opvolgen. Zo breng je een hele samenleving vrij eenvoudig onder totale controle, en kun je de mensen uiteindelijk alles laten doen wat je wilt, zelfs elkaar laten bespioneren, verraden, in kampen laten stoppen, en als beesten laten afmaken.

‘Dit is pure tirannie die de samenleving in elkaar doet storten’

Dit is de werkelijke reden van 1,5 meter en mondkapjes. Het wordt gebruikt als rechtvaardiging om mensen die weigeren zich eraan te houden en/of zich verzetten, te arresteren. In Frankrijk kun je al 6 maanden in de gevangenis belanden als je geen mondkapje draagt. In Melbourne worden vrouwen op straat keihard tegen de grond gewerkt door de politie, of zelfs voor het oog van hun kinderen uit hun huizen gesleurd.

‘Dit is pure tirannie,’ schrijft de Amerikaanse econoom Martin Armstrong. ‘Ze proberen opzettelijk de samenleving in elkaar te laten storten, zodat de bevolking controleerbaar wordt – precies zoals onder het communisme werd gedaan.’

Daarnaast geeft hij een vriend als voorbeeld, die achter de Berlijnse Muur is opgegroeid. Toen het IJzeren Gordijn in 1989 viel, wist zijn vader zijn Stasi dossier in handen te krijgen. Hij was geschokt toen hij ontdekte dat alle personen van wie hij dacht dat het zijn vrienden waren, alles wat hij ooit had gezegd over de overheid aan de Stasi hadden verklikt. Hij was zo boos, dat hij thuis de muren sloopte om de verborgen microfoons eruit te rukken.

Angst voor gezichtsverlies houdt leugens juist in stand

Dan een zin die nadere aandacht verdient: ‘Tot zijn dood weigerde hij om hier ooit met iemand over te praten, behalve met zijn onmiddellijke familie.’ Schaamte maakt onderdeel uit van hetzelfde psychologische proces. Als je lang in een leugen blijkt te hebben geloofd, misschien wel jaren of je hele leven, dan zorgt dezelfde angst die mensen eerst tot blinde gehoorzaamheid dwong ervoor dat ze uit schaamte, vanwege het feit dat ze zich zó lang hebben laten misleiden en kennelijk dus niet zo slim en wakker waren als ze van zichzelf dachten, in ontkenning schieten.

Veel oplettende Nederlanders ervaren op dit moment dat een flink deel van hun familie, vrienden en collega’s reeds diep in de eerste fase van dat door politiek en media doelbewust aangestoken angst/schaamte proces zitten. In plaats van erkennen dat je je inderdaad bang hebt kunnen laten maken – een volkomen normale menselijke reactie -, maar je nu op basis van de feiten de gelegenheid hebt om dit te corrigeren, hou je uit angst om je ongelijk te erkennen, om ‘af te gaan’, om onder ogen te moeten zien dat degenen die je dacht te kunnen vertrouwen glashard hebben gelogen en jij dat niet in de gaten had, juist vast aan de leugen.

En naarmate die meer ‘exposed’ wordt, klamp je je met nog meer vastberadenheid aan je oorspronkelijke, maar inmiddels ontkrachte overtuigingen vast. Je reputatie staat immers op het spel, en niet zelden ook je baan. Denk maar aan de politici, beleidsmakers en media kopstukken die deze pandemie-hoax al maanden in stand houden, en nu opnieuw bezig zijn deze aan te wakkeren met het nietszeggende oplopende aantal ‘besmettingen’. Hun beleid zonder ernstig gezichtsverlies omkeren is voor hen vrijwel onmogelijk geworden.

Zo werkte het in Nazi Duitsland, zo werkte het in het Sovjet blok, en zo werkt het ook na de ‘Grote (Groene) Reset’, die het begin is van de klimaat-corona dictatuur waaraan Nederland en de halve wereld op dit moment onderworpen wordt. De plannen om de hele wereld onder een technocratisch communistisch regime te brengen bestaan al sinds 1992, met het opstellen van VN Agenda-21. Dit is geen complottheorie, maar terug te vinden in tal van documenten. Armstrong denkt dat het ze niet gaat lukken, ‘maar dat betekent niet dat de machthebbers het niet zullen proberen.’

Het Nieuwe Normaal is de meeste ABnormale samenleving ooit

Bill Gates is met zijn volledig digitale betaalsysteem, vaccinaties en controle over de voedselproductie een centrale figuur in deze agenda, die erop gericht is de zogenaamde ‘overbevolking’ – ook al zo’n drogreden waarvan bijna iedereen is gaan denken dat het waar is – terug te dringen. ‘Het Nieuwe Normaal betekent minder vrijheid, als daar al iets van overblijft,’ waarschuwt Armstrong. ‘Het is waarschijnlijker dat u een vergunning nodig zult hebben om een kind te krijgen, net als destijds China deed met het falende één-kind beleid.’

In dat Nieuwe Normaal – in werkelijkheid de meest ABnormale samenleving die deze planeet ooit heeft gekend – zal menselijk contact zoveel mogelijk zijn beperkt en uitgebannen. Steeds meer mensen zullen gedwongen worden thuis te werken, daar mede toe aangespoord door de mainstream media, die daar regelmatig de zogenaamde voordelen van promoten. Ook reizen zullen zoveel mogelijk worden teruggedrongen of verboden.

1,5 meter, social distancing en mondkapjes zijn cruciaal om deze ‘Reset’ te doen slagen. Deze maatregelen zijn niet bedoeld voor onze gezondheid en veiligheid, maar om op voorhand de massale burgerlijke onrust die zal ontstaan zodra de pijn van alle maatregelen echt gevoeld gaat worden, in de kiem te smoren. ‘Het is ook bedoeld om de hersenloze schapen, die gehoorzamen aan alles wat de regering zegt, te verdelen.’

Meeste mensen bereid om anderen te martelen als hen dat wordt opgedragen

Tijdens de Nürnberg tribunalen na WO-2 gaven de top Nazi’s als excuus dat ze enkel bevelen hadden opgevolgd (‘Befehl ist Befehl’). Psycholoog Stanley Migran verrichtte daarom diverse studies naar het gedrag van het Duitse volk, en of zij nu werkelijk zo anders waren dan de andere volken, en daarom zonder wroeging miljoenen Joden en andere ongewenste ‘Untermenschen’ konden vermoorden.

Migran pikte willekeurig mensen van de straat, en testte of Amerikanen inderdaad niet dezelfde neigingen hadden. Hij ontdekte dat de meeste normale mensen verbijsterend snel en makkelijk bereid bleken te zijn anderen elektrische schokken toe te dienen, dus te martelen, als hen dat opgedragen wordt, en hen tegelijkertijd verteld wordt dat dit voor het ‘algemeen belang’ is, en de slachtoffers het ‘verdienen’. Hij schreef zijn voor die tijd schokkende conclusies in zijn geruchtmakende werk ‘Obedience to Authority’ (Gehoorzaamheid aan Gezag).

‘Dit is precies wat er nu ook gaande is,’ vervolgt Armstrong. ‘Mensen dragen mondkapjes (en/of houden 1,5 meter afstand) terwijl er van een ernstige pandemie geen enkele sprake is. Maar ze schreeuwen tegen anderen als die zich niet aan de maatregelen houden. Sommigen gebruiken ze daarbij zelfs geweld.’

De nieuwe NSB’ers zijn er al

Met de aanstaande Spoedwet wordt het mogelijk gemaakt om mensen die zich weigeren op corona te laten testen, of weigeren in quarantaine te gaan, op te sluiten in ‘faciliteiten’. Dit begint angstwekkend veel richting een herhaling van het onpeilbare drama uit de jaren ’30 en ’40 te gaan, toen de ‘foute mensen’ die ‘een gevaar vormden’ uiteindelijk ook in kampen werden opgesloten, en massaal werden uitgeroeid.

De weinigen die in de jaren ’30 voorzagen wat er ging gebeuren, werden net als de critici nu genegeerd, belachelijk gemaakt, weggehoond en verketterd. En net als toen hebben 7 van de 10 burgers zich nu naïef en hersenloos achter de leiders geschaard. Dit zijn de ‘Befehl ist Befehl’ types, de mensen die in Migrans test vrijwel zonder aarzelen bereid waren om anderen te martelen door middel van (overigens nep) elektrische schokken. (1)

Dit zijn de mensen die een goed gevoel over zichzelf krijgen als ze u straks aangeven bij de autoriteiten als u teveel mensen in huis hebt, als u geen 1,5 meter afstand houdt, geen mondkapje draagt, u zich niet laat testen omdat ze u hebben horen of zien hoesten, en over een poosje ook als ze u er zelfs maar van verdenken dat u zich niet hebt laten vaccineren. Oftewel: dit zijn de nieuwe NSB’ers.

Censuur en propaganda à la Joseph Goebbels

Omdat de parallellen met zo’n 80 jaar geleden steeds huiveringwekkender worden, en een gruwelijke herhaling – maar dan op wereldschaal – met zevenmijlslaarzen dichterbij komt, blijf ik het benoemen, althans totdat de Goebbels 2.0 censuur van de elite de onafhankelijke, kritische geluiden definitief van het internet haalt. Zodra dat gebeurt, weet u hoe laat het is.

Daarmee komen we aan bij die andere top Nazi wiens strategieën in onze tijd tot in perfectie zijn gekopieerd: Joseph Goebbels. Hij was trots op zijn zo succesvolle propaganda technieken, zoals ‘als je een grote leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het vanzelf geloven’. Hij schepte er over op dat de Nazi’s met zijn tactieken zowel de politiek, media als de rechtspraak in hun macht hadden weten te krijgen.

Zo liet Goebbels regelmatig geselecteerde journalisten op ‘persconferenties’ komen, waar feitelijk werd gedicteerd wat ze moesten schrijven, en hoe ze het volk moesten ‘instrueren’ met de ‘juist informatie’. Doet u dat ergens aan denken? Misschien wel aan bepaalde live op de Nederlandse TV uitgezonden demagogische toespraken en verklaringen, zoals we die weer steeds vaker krijgen voorgeschoteld? Of wellicht ook aan de columns van redacteuren en commentatoren, waarin iedereen die vragen waagt te stellen bij het regeringsbeleid wordt weggezet als ‘complotdenker’?

‘De waarheid is de grootste vijand van de staat’

‘Propaganda werkt het beste als degenen die worden gemanipuleerd ervan overtuigd zijn dat ze uit eigen vrije wil handelen,’ stelde Goebbels. Kijk om u heen, praat met mensen, en u zult al snel constateren hoe veel van hen er reeds in deze methode zijn getrapt, en werkelijk denken dat ze nog steeds uit vrije wil met het internationaal almaar absurder wordende beleid meewerken.

Joseph Goebbels: “Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.“

Dit is exact de handelswijze die nu opnieuw wordt toegepast. ‘Zolang het de staat lukt om de mensen van de politieke, economische en militaire gevolgen van de leugen af te schermen, kan men de leugen volhouden. Daarom is het voor de staat van levensbelang zijn gezamenlijke macht te gebruiken voor de onderdrukking van afwijkende meningen. De waarheid is de doodsvijand van de leugen, en daarom is de waarheid de grootste vijand van de staat.’

Want dat is het enige wat de genoemde herhaling van de jaren ’30 en ’40, maar dan in veelvoud, met een vele malen hoger aantal slachtoffers, nog kan voorkomen: de waarheid. Zodra mensen massaal wakker worden en de waarheid over deze zogenaamde ‘pandemie’, en over de werkelijke doelstellingen van hun leiders en hun achterliggende agenda’s onder ogen gaan zien, en vervolgens de opzettelijk gezaaide angst van zich afwerpen, kan het in zeer korte tijd op een geweldloze manier gedaan zijn met deze in uitvoering zijnde staatsgreep naar een communistische klimaatdictatuur, die alle eerdere totalitaire regimes die de mensheid ooit hebben geteisterd volledig zal doen doen verbleken.

Aan ons de keus. Die moet nu echt snel gemaakt worden, want aangezien 2021 het ‘vaccinjaar’ lijkt te gaan worden, en vermoedelijk ook het jaar waarin het hele geldsysteem en betaalverkeer na een nieuwe mega bankencrisis digitaal gaat, is er nauwelijks tijd en gelegenheid meer om het tij nog te keren.

 

Xander

(1) Armstrong Economics

(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, This media is available in the holdings of the National Archives and Records Administration, cataloged under the National Archives Identifier (NAID) 196509 , This work is in the public domain in the United States because it is a work prepared by an officer or employee of the United States

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties 2

Space Cees op donderdag 24 september 2020 11:56

Goed stuk

Goed stuk
Herbert Beaudry op vrijdag 25 september 2020 00:58

Zo is het wel

Zo is het wel
Gast
zaterdag 31 oktober 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Laatste reacties....

De aap in Ankara op de voorpagina van Charlie Hebdo na de aanval op Macron
29 oktober 2020
Erdogan heeft gelijk.en aanslagen.ja daar krijgen de Islam de schuld v...
Sirenes in Compiègne wanneer de avondklok ingaat
27 oktober 2020
Echt er gebeuren enge dingen op de wereld en wij moeten onze bek maar ...
Sirenes in Compiègne wanneer de avondklok ingaat
26 oktober 2020
Als de avondklok in gaat ! Je verwacht elk moment dat de eerste bommen...
Willekeurige partner