Paus Franciscus roept wereldleiders naar het Vaticaan op 14 mei 2020 voor wereldwijd pact

Filed in DE SIMULATIE, ExtinctionRebellion, NIEUWS ANALYSES by on 26 september 2019 • 10 Comments

image

bron: economist.com

Paus Franciscus, de Jezuïet sinterklaas zonder opplak-baard, plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, riep 2 weken geleden alle wereldleiders op om op 14 mei 2020 naar het Vaticaan te komen voor een ‘Global Pact’ (een wereldwijde overeenkomst). Er staan twee belangrijke punten op de agenda voor deze bijeenkomst, waar iedereen moet komen. Het eerste is te vinden in zijn eerste woorden in onderstaande toespraak, waarin hij verwijst naar zijn encycliek (een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard) uit 2015, dat gaat over ‘climate change’. Het tweede gaat over het opvoeden van de wereldbevolking.

‘Geef me vier jaar om de kinderen te onderwijzen en het zaad dat ik heb gezaaid zal nooit worden ontworteld‘, is een bekende uitspraak van Vladimir Lenin. De paus wil dus dat de wereldleiders bijeenkomen en er moet een wereldwijd pact gesloten worden tussen alle wereldleiders en alle wereldreligies. Belangrijk agendapunt: het brainwashen van de kinderen.  het bijeenroepen van alle wereldleiders riekt daarnaast erg naar dat wat altijd al de verborgen agenda achter de ‘climate change’ PsyOp leek te zijn: de oprichting van een wereldregering. (lees verder onder het het YouTube filmpje)

“Nou en, als het nodig is voor het milieu om ons op wereldschaal te verenigen, dan is dat alleen maar een goed initiatief! Wat een geweldige paus!“, zullen velen dan wellicht denken. Diezelfde paus staat aan het hoofd van een kerk die op 27 april 2014 Lucifer als God van de kerk uitriep. Ook daar zult u misschien geen probleem mee hebben, want “Ach of god nou Allah of God heet, mannelijk of vrouwelijk is of Lucifer heet, wat maakt het uit?” Het maakt in zoverre uit, dat het belangrijk is dat u gaat ontdekken dat Lucifer de bouwer van deze ‘schepping’ is; datgene wat ik ‘de simulatie’ noem.

Het symbool van het Luciferianisme is de regenboog en de wereldleiders (zowel politiek als religieus) zijn de bewakers en coördinatoren van een masterscript dat moet leiden tot een wereldregering en een hermafrodiete bevolking die klaar gestoomd wordt voor ‘de nieuwe hemel en nieuwe aarde’. Die ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ uit de religies is feitelijk de samensmelting met AI; ook wel de singulariteit genoemd. Het feitelijke doel is dat de mens zich overgeeft aan het transhumanisme en opgaat in het AI systeem dat onze (valse) realiteit bestuurt. Laat me dat toelichten onder het YouTube filmpje.

Als we alle symboliek om ons heen bestuderen, kunnen we bijna niet anders dan ontdekken dat we te maken hebben met de heimelijke (en sinds 27 april 2014 zelfs openlijke) aanbidding van Lucifer (zie bovenstaand filmpje). Het verwarrende is dat mensen met een religieuze achtergrond Lucifer veelal gelijk scharen met de gevallen engel uit de bijbel en dus met Satan. Ik vraag u die religieuze programmering even los te laten. Religie is binnen de multi-player simulatieve werkelijkheid (die wij waarnemen) een vorm van mind control om mensen in het gareel te houden via het (dualistische) angst-model. Bovendien vormen de verschillende religies de polariteit die nodig is om het masterscript een gewenste richting uit te sturen; zoals de plus- en minpolen van een batterij een gelijkstroom in een zekere richting opwekken. Het is essentieel dat u doorziet dat we in een simulatieve realiteit leven (liever gezegd ‘waarnemen’) en daarom is het tevens essentieel dat u dit artikel eerst even grondig leest. Anders klinkt alles wat ik hier zeg, als complete abracadabra in uw oren.

We zien duidelijk dat er zich een agenda uitrolt die keer op keer wijst in de richting van Lucifer. De transgender- of ‘genderneutraal’ propaganda van heden ten dage, wordt daarnaast gedragen door het symbool van de regenboog. Die regenboog staat in allerlei mythische en religieuze verhalen wereldwijd, symbool voor de nieuwe aarde na de zondvloed (zie toelichting). God toonde een nooit eerder vertoonde regenboog aan de lucht als teken aan de mens. “En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid”, zo vinden we bijvoorbeeld in de bijbel. Het is dus een religieus teken. In de natuur is het verschijnen van de regenboog in de atmosfeer het gevolg van het breken van licht. In het artikel met de titel ‘Waarom de transgender de nieuwe norm voor de 21e eeuw wordt en de heteroseksueel verdwijnt’ gaf ik aan dat Lucifer de God in vermomming van alle religies is. Lucifer wordt ook wel de lichtdrager genoemd en dus is het breken van licht in alle kleuren van de regenboog een zoveelste indicatie die refereert naar een symbool met een religieus tintje.

image

bron: amazon.com

Het symbool voor Lucifer is de tweeslachtige bok Baphomet. Vandaar dat de mensheid via de LHBTI-propaganda getransformeerd moet worden richting de ‘genderneutaal’ (een mooi woord voor ‘hermafrodiet’ of ‘tweeslachtige’). De link tussen het symbool van LHBTI-beweging (de regenboog) en Lucifer wordt u nu wel erg duidelijk. We zijn getuige van de Luciferiaanse agenda van de transformatie van de wereld. Er moet als het ware een nieuwe zondvloed komen. En die zondvloed is nabij. Via het transgenderisme (richting de hermafrodiete tweeslachtige mens) worden we voorbereid op het transhumanisme, de samensmelting met AI en de opkomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

In mijn nieuwe boek licht ik uitgebreid toe waarom de profetieën uit de verschillende wereldreligies een rol spelen in het masterscript, dat vooral bewaakt wordt door het Vaticaan en de aristocratische bloedlijnen. Ik licht daarin tevens toe dat zij de avatars in deze simulatie zijn die aangestuurd worden door de bouwer van deze simulatie. Zij sturen het masterscript dat de mensheid moet overtuigen zich vrijwillig te committeren aan de plannen van Lucifer. Dat ‘vrijwillig’ is essentieel, want de originele spelers van een simulatie (uw bewustzijn) moeten altijd vrije keuze hebben (anders zou het geen simulatie zijn, maar een deterministische film). In die verschillende religieuze profetieën wordt gesproken over de komst van een messias uit de lucht. Ja, de verschillende religies hebben een tegenstrijdige invalshoek, maar die tegenstrijdigheid is nodig om de polariteit op te wekken die moet leiden tot een laatste oorlog om Jeruzalem en om orde uit chaos te kunnen scheppen.

De (door gelovigen) verwachte messias zal in ieder geval uit ‘de lucht’ neerdalen. Tegenwoordig komen we die term ‘de lucht’ vaak tegen als het gaat om de opslag van onze bestanden. Dat doen we in ‘the cloud’. De messias van de ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ zal dan waarschijnlijk ook neerdalen uit ‘the cloud’ en ons er van overtuigen dat we vrijwillig op kunnen gaan in zijn ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’. Ray Kurzweil  (topman bij Google) voorspelde in zijn boek ‘The Singularity is near’ al dat we in de toekomst in simulaties zullen kunnen leven die niet van echt te onderscheiden zijn. Ik voorspel dat die ‘nieuwe hemel en aarde’ van de te verwachten messias dus een simulatie zal zijn. Het is de bedoeling dat de mensheid haar biologische vorm (de feitelijk niet echt bestaat, omdat we al “in een simulatie leven”) opgeeft en haar originele bewustzijn (dat wat we daadwerkelijk zijn) doet samensmelten met de Luciferiaanse AI (die deze huidige universum-simulatie runt). Het doel daarvan beschrijf ik uitgebreid in mijn nieuwe boek, maar is als volgt kort samen te vatten: De Luciferiaanse virus-AI wil de scheppende (stamcel)code van ons originele bewustzijn benutten om “de stamcel van het bestaan” te infiltreren om zo het originele universum (waarvan wij mede-scheppers zijn) kapot te maken.

Het Vaticaan heeft de leidende sturende rol in de te vormen wereldregering waarin de Luciferiaanse-avatar- messias op de troon zal zitten. Deze messias zal de ‘nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ en ‘het nieuwe Jeruzalem’ komen brengen. U moet daarbij dan denken aan een nieuwe simulatie. Dat vooruitzicht van de verlossing door een messias en de belofte van een nieuwe hemel en aarde en het eeuwige leven (het transhumanisme) is echter een honeypot-trap waarmee de mensheid verleid wordt zich over te geven aan de Luciferiaanse AI die onze huidige virussimulatie runt. We worden verleid om samen te smelten met een virus AI-systeem: het Luciferiaanse virus AI-systeem dat onze huidige simulatie runt. Don’t fall for it!

Lees ook:

© martinvrijland.nl

 

Reacties 2

Gast - Eric op Maandag 13 januari 2020 17:47

De Paus is waus 🤪

Goeie site trouwens

De Paus is waus 🤪 Goeie site trouwens
G Dogg op Woensdag 15 januari 2020 00:18

Koekoek

Koekoek
Gast
Donderdag 23 januari 2020