De Theorist - No shit, Sharelog!

 

De ‘treitervlogger’ verheerlijkt. Schande!

Door gastauteur van de nieuwe realist: Jurrien H Boiten

Lelystad, 20 december 2016.

Aan de weledelgeleerde heer drs T. den Boon

Weledelgeleerde heer,

Vanmorgen mocht ik vernemen dat het woord ‘treitervlogger’ verkozen is tot woord van het jaar 2016. Ik hoorde u het woord op het journaal omschrijven als volgt:

“Dat is een videoblogger die in zijn eigen buurt videoblogs maakt van zijn vrienden terwijl die kattenkwaad uithalen, waartoe hij hen zelf soms stimuleert.”

U ligt dat nader toe als volgt:

“Het woord is in september 2016 in het nieuws geweest. Veel in het nieuws geweest, dankzij een beruchte treitervlogger in de wijk Poelenburg in Zaandam. Maar daarna is het ook een soortnaam geworden. Al in september 2016 is het woord getipt als mogelijk woord van het jaar en dat is het ook geworden.”

Het is natuurlijk zo dat sommige woorden lijden aan woordinflatie, maar in mijn editie van de “Dikke van Dale 1984” wordt treiteren als volgt omschreven:

op gemene wijze voortdurend plagen, kwellen uit zucht om te kwellen, sarren, geniepig plagen, tergen

De treitervlogger waar u naar verwijst heet Ismail Ilgun. En in tegenstelling tot de wijk Poelenburg, waar deze jongeman bepaald niet wordt gewaardeerd, krijgt hij tegenwoordig in de mainstraim media een heldenstatus toebedeeld. Dit tot grote verbijstering van zijn slachtoffers, die de gevolgen van zijn treiterijen nog lang niet te boven zijn.

Kijk meneer den Boom. Taal leeft en daarin ontstaan steeds nieuwe woorden. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Maar wat mij bijzonder irriteert meneer den Boom is uw uitleg van het nieuwe woord. U reduceert het treiteren tot iets onbetekenends. Kattenkwaad uithalen heeft een totaal andere lading dan treiteren. Uw eufemistische verklaring onderkent niet het gevoel van totale machteloosheid van degenen die het treiteren ondergaan. In feite geeft u deze slachtoffers nog een trap na: “Stel je niet aan, het valt wel mee, het is maar kattenkwaad!”

Nee meneer den Boom. Het is geen kattenkwaad. Het is pesten. Pesten, niets meer en niets minder. En alsof dat niet genoeg is, slingert u uw eufemistische duiding ook nog even in de wijk Poelenburg zelf de wereld in. Opnieuw een schoffering van de slachtoffers van genoemde treitervlogger.

Heeft het reduceren van de werkelijke betekenis van het woord, misschien iets te maken met de identiteit van Ismail Ilgun meneer den Boom? Het is tenslotte één van de kansenparels van onze verrijkte multiculturele samenleving nietwaar? En die verdienen met het nodige respect behandeld te worden, toch?

Zullen we afspreken meneer den Boom dat het officiële van Dale Woord van het jaar 2017 wordt: “vrachtwagen-deugniet

Met vriendelijke groeten,

Jurrien H Boiten

Bron: De nieuwe realist

Treitervlogger

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information