De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Defensie over strategische communicatie

“Er is geen tijd te verliezen”, waarschuwde vice-admiraal Rob Bauer. “Terwijl we hier bijeen zijn, worden er aanvallen voorbereid op onze samenleving, worden leugens, nepfoto’s- en video’s verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden.” De plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten zei dit tijdens het Joint Air and Space Power symposium waar het om strategische communicatie draaide. Het 2-daagse congres in het Duitse Essen liep gisteren af.

Defensie

Bauer doelde op de dagelijkse verspreiding van tienduizenden tweets door ISIS, die de publieke opinie beïnvloeden, maar ook op de Russische propaganda en misleiding.

Militairen van NAVO-landen, wetenschappers en hoge NAVO-vertegenwoordigers discussieerden 2 dagen over het coördineren van alle uitingen in woord, beeld en daad. Terwijl hij een grote stapel documenten toonde, merkte Bauer op dat er al veel geschreven is over strategische communicatie, “maar tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen.”

Volgens Bauer is dat zeker het geval als het gaat om strategische narratieven, oftewel het verhalend vertellen. Daar ontbreekt het volgens hem vaak nog aan eenduidigheid en samenhang. "Terwijl verhalend vertellen juist helpt uit te leggen 'waarom' we bijvoorbeeld deelnemen aan een missie. Zo kunnen we anderen overtuigen van de noodzaak daarvan."

Een filmpje van de wapeninzet van een Nederlandse F-16-vlieger geeft hij als voorbeeld. Daarin is te zien hoe hij boven Irak een controlepost van ISIS met een bom uitschakelt. "Professioneel, menselijk, eerlijk en transparant zijn.” Deze kwaliteiten waarderen we allemaal. Waarom tonen we dan niet de realiteit in het gevechtsveld? Hou het duidelijk en simpel. Het publiek wil weten wat er gebeurt. En daar heeft het recht op.

Echte verhalen vertellen. Daar gaat het om”, benadrukte de vice-admiraal. Het gaat volgens hem niet om een droge opsomming van feiten of het vertellen wat goed en slecht is. Waar het wel om gaat is’, op simpele en krachtige wijze, verhalend vertellen wát het verschil is tussen goed en kwaad.

“Gebruik communicatie beter voor operationeel denken”, opperde de Estse Deputy director Nato strategic communication centre of excellence kolonel Aivar Jaeski. Voormalig NAVO-woordvoerder Jamie Shea ging in op het belang van airpower voor militaire missies. Als een van de belangrijkste strategische adviseurs van de secretaris-generaal stelde hij dat ook ‘airpower’ niet in staat is om zichzelf goed te verkopen. Shea riep daarom op sneller met nauwkeurige informatie te komen. “Het gaat om geloofwaardigheid, eerlijkheid en de informatie die je aanlevert. Airpower verkoopt zichzelf niet.”

Directeur Communicatie Wim Kok vertelde over de Russische ‘internettrollenfabriek’, als concreet voorbeeld van misleiding. Honderden mensen werken dag en nacht om pro-Kremlin propaganda te schrijven voor blogs, websites en sociale media. Kok legde uit hoe bewerkte, gedateerde, uit films gejatte of nepfoto’s van bijvoorbeeld huilende kinderen, online worden verspreid en dat media die oppikken. Ook pleitte Kok voor een meer intensieve samenwerking binnen de NAVO op het terrein van strategische communicatie.

"Dit, en alles wat daarbij hoort, verdient meer aandacht.”, viel Bauer hem bij. Vooral omdat het een belangrijk aspect is bij hybride oorlogsvoering. De krijgsmacht gaat zich dan ook verder op de onderwerpen oriënteren en zich daarin verdiepen. Doel is die kennis te gebruiken bij het uitvoeren van operaties, op basis van bestaande NAVO-en EU-doctrines.”

Bron: Defensie

 

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information