De Theorist - No shit, Sharelog!

 

[VIDEO] Donald Trump over het 9/11-complot…

Een van de grootste bewijzen van het failliet van de officiële verklaring van de ineenstorting van de WTC-torens. De bovenzijde van het gebouw hangt schuin en zou moeten doorvallen, daarbij de onderste deel van het gebouw intact latend. Deze kanteling werd 'ongedaan' gemaakt en zou de onderliggende etages en stalen structuur hebben doen instorten..???

Eén van de grootste bewijzen van het failliet van de officiële verklaring van de ineenstorting van de WTC-torens. De bovenzijde van het gebouw hangt schuin en zou moeten doorvallen, daarbij de onderste deel van het gebouw intact latend. Deze kanteling werd ‘ongedaan’ gemaakt en zou de onderliggende etages en stalen structuur hebben doen instorten..??? (Let op: de foto vertekenend, doordat het gebouw niet ‘recht’ op de foto staat; de werkelijke kanteling is dus nóg heftiger! Klik op foto voor gecorrigeerde afbeelding)

2016 © WantToKnow.nl/be

Ondanks de pijn en het lijden van de 11 september-aanslagen, de moeder der valse-vlag-operaties, blijft het grootste deel van het Amerikaanse volk,dom en slaafs, maar vooral massaal, geloven in hun leiders.

We haalden de onderstaande video van YouTube om je de woorden te laten horen die Donald Trump als onroerendgoed-expert in New York uitte, in een interview met hem. Op de dag van de aanslagen werden zijn woorden geregistreerd, als commentaar op de ineenstorting van de WTC ‘Twin Towers’. En ze zijn vooral realistisch wanneer we spreken over het commentaar op de architectonische kant van de instorting van deze WTC-gebouwen. Donald Trump wist als geen ander, hoe deze torens waren gebouwd; hoe stérk ze waren en wat er dus voor brute kracht nodig was, om ze te laten instorten.. En dat kon niet door vliegtuigen nee.. Dat begreep hij meteen..

Je hoort hem namelijk hardop denken en de afweging maken, die in het ‘voordeel van de WTC-torens-constructie’ uitvalt. Deze gebouwen zouden zelfs méérdere vliegtuiginslagen TEGELIJKERTIJD kunnen weerstaan, zo had de architect van de torens het ook al verwoord, toen hij de ontwerpen presenteerde. Toen de torens werden opgeleverd, in 1972, waren deze ‘Twin Towers’ de hoogste gebouwen in de wereld. Architect Minoru Yamaski was uiterst innovatief geweest, waarbij met name het liftencomplex in de torens, gecombineerd waren met het structurele ontwerp. Deze innovaties zouden later in veel andere ‘wolkenkrabbers’ ook worden toegepast.

Uitvoerend ingenieur John Skilling kende als geen ander de magnifieke eigenschappen van de constructie van de WTC-torens 1 en 2.

Uitvoerend ingenieur John Skilling kende als geen ander de magnifieke eigenschappen van de constructie van de WTC-torens 1 en 2.

Een conventioneel liftensysteem, zoals die tot dat moment golden, zou ongeveer de helft van de vloeroppervlakte van de lagere etages van de torens hebben ingenomen. Yamaski had Otis liften gevraagd een systeem van express(snelle) en ‘lokale’ liften te ontwerpen. Hierdoor brachten de expres-liften de bezoekers van het gebouw naar de ‘sky lobby’s’ op de 44e en de 78e verdieping. Waar ze met lokale liften verder konden, of opnieuw een expreslift nemen. Dit betekende niet alleen méér kantooroppervlakte, maar ook sneller transport door het gebouw voor huurders en bezoekers. Feitelijk spreek je hier van 3 torengebouwen op elkaar. (HIER)

John Skilling, de uitvoerende ‘structural engineer’..
Het zijn architecten die gebouwen ontwerpen, maar andere ingenieurs dienen deze ontwerpen uit te voeren in de ‘materie’.. Bouwmateriaal, waaronder staal, te kiezen dat voldoet aan de wensen/het ontwerp van de architect. Het was de verdienste van met name ir. John Skilling, dat het gebouw de glorie kreeg in 1973, toen het werd opgeleverd, die de architect voor ogen had. Maar natuurlijk is het uiterlijk van een gebouw slechts de ‘buitenkant’ van het vele denkwerk, dat nodig is, om het daadwerkelijk te realiseren.

En natuurlijk zijn brandgevaar en de mogelijkheid dat (de massa van) een passagiersvliegtuig in het gebouw inslaat, een paar van de vele opties voor gevaar, die dienen worden berekend en bekeken. Zo was Skilling één van de eersten in de wereld, die uitgebreid-technische windtunnelproeven deed met een gebouw. Maar opvallend bij de uitspraken van Skilling, VOORDAT de aanslagen van 2001 plaatsvonden (hij stierf in 1998), zijn zijn uitspraken over de gevolgen voor de torens, van de impact van een vliegtuig.

Skilling hierover in een interview in 1993: ‘Het architectonisch-structurele ontwerp van de beide WTC-torens gaat uit van de kans dat een groot verkeersvliegtuig, zoals een DC-8 of een Boeing 707, een van de gebouwen invliegt. De torens kunnen een dergelijke impact verdragen. Onze analyse toont daarbij aan, dat met name de vliegtuigbrandstof zal zijn, die door het gebouw gestrooid zal worden. Dat zal tot een vreselijk vuur kunnen leiden. Er zouden waarschijnlijk veel levens verloren gaan, maar de gebouwen zullen niet neergaan.. (!!) De gebouwen zijn onderworpen aan tests en veilig bevonden voor de impact van een groot passagiersvliegtuig, dat met 600 Mph (900 km/u) het gebouw invliegt. Computeranalyses laten zien, dat er dan slechts lokale schade is, die geen ineenstorting van, noch zware schade aan het gebouw tot gevolg zal hebben. De levens en de veiligheid van de huurders in het pand zou niet in gevaar komen, in de onmiddellijke nabijheid van de impact.” 

wtc-steel-wall-modules

Donald Trump als onroerend-goed-expert bevestigt..

Enfin, het gebouw was dus een paradepaardje van moderne architectuur en natuurlijk was Donald Trump, die al vanaf dat hij een klein jongetje was, in New York heeft rondgelopen, op de hoogte van alle ins-and-outs van dit gebouw.  Hieronder hebben we het transcript van deze video neergezet, voor waar het Donald Trump’s interview betreft. (Sorry voor de ‘rafelrandjes’ aan het end van de video!)

“You’re probably the best-known builder, particularly of great buildings in the city. There’s a great deal of question about whether or not the damage and and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect or possibly by bombs, or aftershocks. Do you have any thoughts on that?”

Journalist: “Jij bent waarschijnlijk de bekendste projectontwikkelaar van grote gebouwen in de stad. Er wordt veel gesproken over de mogelijkheden, dat de schade en de uiteindelijke vernietiging van de gebouwen, veroorzaakt is door de vliegtuigen of door een architectonisch defect, of wellicht door bommen, of door naschokken. Heb je daar enkele gedachten over?”

“Well it wasn’t architectural defect, don’t forget the world trade center was always known as a very, very strong building. Don’t forget that took a big bomb in the basement. Now the basement is the most vulnerable place, ‘cause that’s your foundation. And it withstood that. And I got to see that area in about three or four days after it took place. Because one of my structural engineers actually took me for a tour, because he did the building. And I said I can’t believe it, that the building was standing solid and half of the columns where blown out of itself.

This was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel… The reason the World Trade Center had such narrow windows, is that in between all the windows you had the steel on the outside. See you had steel on the outside of the building, that’s why, when I first look at you had big heavy i-beams. When I first looked at it I couldn’t believe it because there was a hole in the steel and this is steal that was.. You remember the Windows on the World (restaurant) of the World Trade Center folks.

I think you know if you’re ever up there were quite narrow and it between was this heavy steel. I said how can a plane, even a plane, even a 767 or 747, or whatever it might have been, how could it possibly go through this steal? I happen to think that they had not only a plane but they had bombs that exploded almost simultaneously because I just can’t imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steelers on the inside around the elevator shafts. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have. And it was almost just like like a can of soup”

Donald Trump: “Het was zeker gaan architectonisch defect, want vergeet niet dat dit WTC altijd bekend heeft gestaan als een buitengewoon sterk gebouw. Vergeet niet dat er al eens een grote bom is afgegaan in de kelder. Terwijl de kelder toch wel bekend staat als de meest kwetsbare plek, omdat daar je fundering ligt. En de gebouwen weerstonden dit. En ik heb (toen) het gebied gezien, 3 of 4 dagen na de aanslag. Omdat een van mijn constructie-ingenieurs me daar rondleidde, omdat hij het gebouw heeft helpen bouwen. Ik zei tegen hem dat ik het niet kon geloven, dat het gebouw nog fier overend stond, terwijl de helft van de constructiezuilen waren weggeblazen. Dit was een ongelooflijk krachtig gebouw.”

De menselijke verhoudingen in relatie tot de dikte van de kernstalen kolommen en de stalen frontpanelen.

De menselijke verhoudingen in relatie tot de dikte van de kernstalen kolommen en de stalen frontpanelen.

Als je ook maar iets weet van constructies, dan weet je dat het één van de eerste gebouwen was, die van buiten naar binnen is gebouwd. Het staal.. De reden waarom het WTC zulke smalle ramen had, is omdat tussen de ramen, je het staal van de buitenzijde had. Je had dus staal ook aan de buitenzijde van het gebouw. Daarom, wanneer ik kijk naar die grote, zware I-balken.. Wanneer ik dat de eerste keer zag, kon ik niet geloven, dat er gaten in dat staal zaten. En dit is het staal dat was… Mensen, ken je het restaurant ‘Windows on the World’

Als je daar boven was, waren ramen behoorlijk smal, tussen dat zware staal. Ik vraag me dan hardop af, hoe het mogelijk is dat een vliegtuig, zelfs een vliegtuig, een 767 of 747, of wat het dan ook geweest is, hoe kan dat überhaupt door staal heen gaan? Ik kom daardoor op de gedachte dat ze niet alleen een vliegtuig hadden, maar dat er bommen waren, die simultaan af zijn gegaan. Want je kunt je niet voorstellen, dat iets door deze muur (van staal) heen kan gaan. De meeste gebouwen worden gebouwd met staal rond de liftschachten, maar dit gebouw is van buiten naar binnen gebouwd, wat de sterkste structuur denkbaar oplevert. En nu leek het wel op een blik soep..

“You know Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number two. And when you see that, approach the, the far side and then all of a sudden within a matter of milliseconds, the explosion pops out the other side?”

“Weet je Donald, we kijken al de hele ochtend naar beelden van het vliegtuig dat gebouw #2 binnen vliegt. En als je dat ziet, gaat een paar miliseconden later, ineens de explosie aan de andere kant eruit?”

“Right, I just think that it was a plane with more than just fuel. I think obviously they were very big planes, so they were going very rapidly. Because i was also watching where the plane seem to be. Not only going fast, it seems to be coming down, into the building, so it’s getting the speed from going downhill, so to speak.. It just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane, because you’re talking about taking out steal, the heaviest caliber steel that was used on a building. These buildings were rock-solid. And you know it’s just an amazing amazing things..

This country is different today and it’s going to be different than it ever was, for many years to come..”

Donald Trump: “Correct, ik denk dat het een vliegtuig was, met méér dan alleen brandstof. Ik denk, volgens mij waren het kennelijk grote vliegtuigen, die dus erg snel gingen. Omdat ik ook keek naar waar de vliegtuigen schenen te zijn. Niet alleen gingen ze snel, maar het leek of het naar beneden dook, in het gebouw. Daardoor had  het dus ook nog de neerwaartse snelheid, zo te zeggen.
Het lijkt er voor mij in ieder geval op, dat het soort vernietiging, veel meer is dan veroorzaakt door een groot vliegtuig. Omdat je spreekt over het kapot maken van staal, het zwaarste kaliber staal dat was gebruikt voor het gebouw. Deze gebouwen waren zo solide als een rots.
En weet je, dit zijn gewoon ontzaglijke, ontzaglijke dingen…
Dit land is vandaag veranderd en het zal anders zijn dan het ooi was, nog vele vele jaren lang..”

Journalist: “Very profound same statement but very true.”

* * * Commentaar bij latere beelden.
Imagine the explosive force necessary to blow a person straight out of a window. And it’s just that window without any of the other windows or floors being affected. 911 Deserves a second look. Not only for those that went through it, but for the millions of lives that have been affected ever since. Because if an explosion brought those towers down, then the whole thing’s a mass deception! Remember that people that told you about WMDs in Iraq we’re the ones who told you who did what on 911.

Bron: WantToKnow


We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information