De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Ex-moslim waarschuwt: Word wakker Europeanen!

Ex-moslim waarschuwt: Word wakker Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!

(Door: “Janina” – Vertaling: E.J. Bron)

Beste landgenoten, beste lezers, Michael Mannheimer (blogger) kreeg een wekroep van een ex-moslim aan de Duitsers en Europeanen toegestuurd. Neem hiervoor de tijd alsjeblieft. Lees de waarschuwende woorden en verinnerlijk deze. Verbreid dit bericht alsjeblieft zoveel mogelijk, opdat het zoveel mogelijk mensen bereikt die wakker gemaakt kunnen worden. Velen van ons zijn al wakker en hebben het gevaar herkend, maar dat zijn er nog altijd te weinig. De eisen en inmengingen van de moslims in onze waardesamenleving nemen dagelijks toe, de integratie vindt maar van één kant plaats, want wij Duitsers en Europeanen moeten ons aanpassen. Tolerantie wordt alleen maar door Duitsers en Europeanen gestimuleerd, moslims daarentegen kennen geen tolerantie respectievelijk interpreteren tolerantie als zwakte. Een andere en belangrijke oproep: ga voor jullie eigen veiligheid alleen nog maar in groepen de straat op en richt jullie blik op de gemeenschap. Alleen gezamenlijk kunnen we doelen bereiken!

Bij het hieronder staande artikel gaat het om een brief van een lezer, die ik enkele dagen kreeg toegestuurd. Het is geen nepbrief en noch ik noch iemand anders heeft hem geschreven. Hij is afkomstig van een in Italië wonende ex-moslim. Wat deze ertoe heeft bewogen om de islam te verlaten, wat hem ertoe heeft bewogen deze brief aan me te sturen, kan ik alleen maar gissen. De brief bevat echter zoveel kernwaarheden over de islam dat ik hem als zelfstandig artikel publiceer. Hij bevestigt alles waar wij islamcritici tot nu toe zijn achtergekomen over de islam. Ik heb de brief in correct Duits veranderd. Afgezien daarvan heb ik geen woord gewijzigd, weggelaten  of toegevoegd:

“Word wakker Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”

Of jullie het geloven of niet: het is het achterbakse plan van Allah om alle niet-moslims vrede voor te spiegelen, om eenmaal in de meerderheid toe te slaan met terreur en vernedering. Het is waar dat de islam de belangrijkste vijand van de Joden is, want in de islam bestaat een spreekwoord: “Vandaag de zaterdagmensen (Joden) en morgen de zondagsmensen (christenen).”

Dit betekent dat eerst de Jood en al zijn “kwalijke praktijken” en “financiële macht” vernietigd moet worden, om daarna een einde te maken aan de praktijken van de christenen als ze ten prooi vallen aan een diepe wereldcrisis. Dit probeerden de moslims op 9/11 met het World Trade Center. De koran staat het moslims toe te liegen tegen de niet-moslims voor hun eigen bescherming, totdat de jihad wordt uitgeroepen.

Welnu! Precies dat beleven we op dit moment in die landen waar moslims in opkomst zijn en zich snel vermenigvuldigen. Ik als ex-moslim bevestig dat de koran niet één enkele profetie bevat zoals de Bijbel. De koran is een strijdplan van Mohammed, die een veldheer was. Mohammed´s strategie voor een overwinning was alleen maar mogelijk via propaganda en leugens. Mohammed gebruikte een zelf in elkaar geknutselde god, die haat tegen Joden en christenen propageert en verplicht hen te doden. In werkelijkheid echter was het Mohammed´s plan om het vruchtbare territorium van het Westen te veroveren, opdat hij uit de woestijn kon vluchten, omdat deze een levenswaardige structuur onmogelijk maakte.

Het gezegde in de islam luidt hoofdzakelijk: “Als je de kafirs (ongelovigen) niet de hand kan afslaan bij zwakte, kus deze dan net zolang tot jullie sterk genoeg zijn om hem af te slaan.”

Een ander gezegde luidt: “Glimlach tegen de Joden en de christenen en spiegel hen de vrede voor wanneer jullie niet sterk genoeg zijn, maar innerlijk moet jullie hart hen haten tot hun dood.”

En? Is dat op dit moment zo? Ja!

In het begin, decennia geleden, toen er nog maar weinig moslims in Europa waren, lieten zij zich alles welgevallen. Tegenwoordig echter, nu ze met veel meer zijn, verkondigen ze blijkbaar zonder enige schroom hun meningen.

Word wakker!! Ik was moslim!! Er bestaat maar één manier om ze te bestrijden . . . geloof me! Versla ze met hun eigen wapens!! Wees moedig en verzet je openlijk!! Demonstreer tegen de bouw van moskeeën!! Houd demonstraties met het motto “Koranverbod in Europa”!! Treed op onder het motto “Nee tegen Turkije in de EU”!! Zeg ook dat jullie je gekwetst voelen in jullie religieuze gevoelens!! Wees niet bang: verzet je samen tegen hen!! Zorg ervoor dat alle moslims uit de politiek verdwijnen en uit het parlement!! Zolang jullie echter slapen, komt de dief in de nacht bij jullie!!

Dus: Word wakker!

Nu!

 

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information