De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Grote voorspellingen

De tijd dringt en ondanks dat de tekenen talrijk zijn, wordt de komst van de planeet Nibiru met haar planetaire metgezellen nog altijd voor de mensheid verborgen gehouden.

Echter, er zijn mensen geweest die ons via voorspellingen al waarschuwden voor de komst van de Verwoester en e zijn zelfs getuigenverklaringen van de vorige passage.

Afgelopen week werd duidelijk hoe door de gebeurtenissen in de wereld de komst van het mini zonnestelsel Nibiru zoals dat wordt gezien door remote viewer Ed Dames aanzienlijk dichterbij is gekomen.

Hij voorspelt in die laatste dagen voordat deze planeet zal passeren oorlogen op aarde en Noord Korea dat daadwerkelijk kernwapens inzet. Dit laatste voorspelde hij op een moment dat er nog geen sprake van was dat Noord Korea kernwapens zou bezitten.

Door de jaren heen hebben wij ook aandacht geschonken aan andere zieners en bronnen waaruit blijkt dat Nibiru echt is en dat ook de tijd dat wij deze kunnen verwachten nu toch wel snel dichterbij komt.

Een van de meest bekende profeten of zieners is ongetwijfeld Edgar Cayce. Hij voorspelde de aardveranderingen en de gevolgen van de passage van de planeet Nibiru. Een teken dat de veranderingen dichtbij zijn, is onlangs verschenen, zoals wij schreven in een artikel eerder dit jaar.

Iets dat ook door Cayce wordt voorspeld zijn de aardveranderingen en de nogal dramatische gevolgen voor sommige delen van de aarde.

Het westelijk deel van Amerika zal afbreken. Het grootste deel van Japan zal in de zee verdwijnen. Het bovenste deel van Europa zal in een oogwenk veranderen.

Eén van de tekenen die Cayce geeft voor het echt beginnen van die aardveranderingen is het beginnen van het “afbreken van condities” in de Zuid Zee. De Zuid Zee als zodanig bestaat niet, maar algemeen wordt aangenomen dat hij de Zuidpool Zee of Zuidelijke Oceaan bedoeld.

Dan zien we in het nieuws hoe een bijna 130 kilometer lange scheur in het ijs van de Larsen C ijsplaat op Antarctica grote gevolgen kan hebben.

Een ijsblok zo groot als half Vlaanderen staat op afbreken. Het is een stuk dat zou afbreken van een nog grotere ijsschots. Frank Pattyn glacioloog aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) vertelt er vandaag meer over in de Ochtend.

Het 128-km lange brok ijs dat op punt staat af te breken behoort tot de Larsen C ijsplaat, de grootste plaat in het oostelijk deel van Antartica. De afbraak van ijsplaten is een natuurlijk fenomeen, maar bij de Larsen C ijsplaat ligt het een stuk gevoeliger: de ijsplaat houdt een enorme gletsjer tegen om de oceaan in te glijden. De afbraak zou een aanzienlijke stijging in de zeespiegel kunnen veroorzaken. “Dat kan tot drie meter gaan over de hele wereld, ook bij ons. Dat is onheilspellend,” waarschuwt Pattyn.


Hierna volgt een deel uit een eerder artikel waarin de voorspellingen van Edgar Cayce die betrekking hebben op de passage van Nibiru op een rij worden gezet, met de gevolgen zoals hij deze zag.

Een aantal daarvan hebben duidelijk betrekking op de passage van Nibiru en de gevolgen daarvan.

Voor diegenen die nog nooit van Edgar Cayce hebben gehoord:

De meest prominente ziener van de vorige eeuw is ongetwijfeld Edgar Cayce (1877- 1945). Hij is de best gedocumenteerde helderziende ooit. Edgar Cayce, beter bekend als de slapende profeet, heeft in totaal 14.306 ‘readings’ slapend uitgevoerd, in een veranderde bewustzijnstoestand, die allemaal nauwgezet gedocumenteerd zijn.

Edgar Cayce werd vooral beroemd om zijn medische ‘readings’, omdat hij met een bijna honderd procent nauwkeurigheid de diagnose kon stellen van het ziektebeeld van zijn patiënten. In de meeste gevallen kon hij zelfs de naam en het adres geven van de arts die ze het beste konden consulteren. En dit alles terwijl hij in een trancetoestand verkeerde en enkel en alleen de naam van de patiënt kende die hij zelf, meestal, nooit eerder ontmoet had.

In de nadagen van zijn carrière begon hij informatie door te geven over oude beschavingen - vooral over de Egyptische en Atlantische culturen - en hij voorspelde tevens toekomstige gebeurtenissen voor deze aarde die bekend zijn geworden als de ‘Earth Changes’. Edgar Cayce richtte zelf de ‘Association for Research and Enlightenment’ (A.R.E.)’ op om zijn erfenis te bewaren voor het nageslacht. Deze organisatie bestaat nog steeds en is zeer actief. Edgar Cayce is zeer uitvoerig bestudeerd en er zijn meer dan driehonderd boeken gewijd aan deze mystieke man.

Nog een vreemd toeval: Afgelopen week plaatsten wij een artikel waarin goed werd onderbouwd dat de Grote Piramide rond 9.500 voor Christus is bebouwd. Edgar Cayce heeft altijd gezegd dat de Grote Piramide rond 10.000 voor Christus werd gebouwd.

Hier volgen de top tien voorspellingen van Cayce die nog niet uitgekomen zijn. Vele mensen hebben deze gekoppeld aan het jaar 2012, maar dat hoeft uiteraard niet zo te zijn.

1) Het grootste deel van Europa zal in een oogwenk veranderen. Japan zal uiteindelijk in de zee verdwijnen.

2) Er zal nieuw land verschijnen voor de oostkust van Amerika (het oude Atlantis?).

3) Er zal een omkering van de polen komen, zodanig dat waar eens een koud klimaat heerste het warmer zal worden en waar subtropische zal het meer tropisch worden. Er zullen mos en varens groeien op plekken die we ons nu niet voor kunnen stellen.

4) Er zal een tijd komen waarop de zon donker wordt. Dit is het moment van een grote spirituele ontwaking. De stad Atlantis zal gevonden worden nabij Bimini (Bimini is een eilandengroep die deel uit maakt van de Bahama's. Deze liggen zo'n 80 km ten oosten van Miami Beach. Ook het 100 km zuidelijker gelegen eiland Cay Sal hoort bij het Bimini-district).

Men zal ontdekken dat er helende krachten aanwezig zijn in het water voor de kust van Bimini. Men zal de kracht ontdekken van kwartskristallen en de specifieke eigenschappen van kristal zoals het verhogen, het krachtiger maken en het synchroniseren van vele soorten energie, zoals licht en elektriciteit.

5) De archieven van Atlantis zullen toegankelijk zijn voor hen die spiritueel zijn ingewijd in de kennis van de ene God. Er zal een geheime kamer worden gevonden en het omhoog komen van de Tempel zorgt ervoor dat men toegang krijgt tot de archieven.

Toen men hem vroeg wat er zich dan in detail in die geheime kamer zou bevinden, antwoordde hij dat het gegevens bevat van het begin van Atlantis waar de Geest overging in vorm. De archieven beschrijven de eerste vernietiging die plaatsvond en de veranderingen van het land. Het is een soort dagboek wat vertelt over wat de mensen bezighield en hun diverse activiteiten in andere landen. En tevens is het een verslag van een vergadering van alle landen en naties. Het beschrijft de bouw van de Tempel van Inwijding. Cayce voorspelde dat Atlantis weer bovenwater zal komen.

6) Er zal een totaal nieuwe wetenschap worden ontwikkeld, met als uitgangspunt een psychische/spirituele basis. Er zal een verandering plaatsvinden in wat en hoe men gaat studeren. De wereld zal meer belang hechten aan het spirituele en minder aan het materiële aspect. Dit nieuwe gebied van de wetenschap zal net zo meetbaar en toegankelijk worden als ieder andere menselijke ervaring.

7) Er zal een “Stad van Goud” worden ontdekt in de Gobi woestijn (Noord India). Het heeft een tempel met liften, elektrische auto’s en magische elementen.

8) De oostkust van de Staat New York en de stad zelf als geheel, zullen verdwijnen.

9) De Amerikaanse westkust zal worden verwoest en er zal heel veel schade zijn in Los Angeles en San Francisco. Er zal land verschijnen voor de kust van West Amerika. De Grote Meren (op de grens van Amerika en Canada) zullen leeglopen in de Golf van Mexico via de Mississipi Rivier.

10) Cayce voorzag dat er een tijd komt dat alle mensen zich bewust zullen worden van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van een ander. Deze bewustwording zal het hele denkproces van de mensheid veranderen.

Hij voorspelde tevens dat er drie ongekend belangrijke archeologische vondsten gedaan zullen worden die voor een revolutionaire ommezwaai zullen zorgen omtrent kennis over de oorsprong van de mens. Dit zal pas gebeuren wanneer de mens een hoger spiritueel bewustzijn heeft bereikt.

Na de geweldige veranderingen op aarde breekt er een nieuw tijdperk aan van vrede en verlichting voor de mensheid. En als laatste spreekt hij over een krachtig verenigd energieveld, dat op een goede dag zal zorgen voor een sprong in het menselijk bewustzijn.


De kaart van Europa zoals het er na de overstromingen volgens Edgar Cayce uit zal zien, geeft wat ons land en België betreft nu niet bepaald een vrolijk beeld.

Maar, wie weet, mogen wij wel terug naar Atlantis.

3


xxx

4

Ver voordat Edgar Cayce zijn voorspellingen deed, was er een vrouw in Engeland die bekendstond onder de naam Moeder Shipton. Als je bedenkt dat zij honderden jaren geleden leefde en in dat licht haar laatste voorspelling leest, dan is dat wonderbaarlijk.

Een deel uit een eerder artikel:

Voor zover we weten heeft ze echt bestaan, een heks en profete geboren in (ongeveer) 1488 en gestorven in 1568. Moeder Shipton's echte naam was Ursula Southill en haar moeder, Agatha Southill, was een heks, waardoor Ursula als kind al het 'Devil's Child' werd genoemd.

Haar uiterlijk had ze ook al niet mee en dat versterkte haar magische reputatie alleen verder. Richard Head, biograaf van Mother Shipton (een van de velen) schreef in 1648: "Haar lichaam was kort, haar hoofd was lang, met scherpe vurige ogen, haar neus was buiten proportie, van een ongelofelijke lengte, met krommingen en bulten, en voorzien van veel vreemde puisten in verschillende kleuren, zoals rood, blauw en bruin. Haar aanblik was angstwekkend voor de toeschouwers en omdat haar neus ook nog licht gaf was het als met de dampen uit de hel: men had geen ander licht meer nodig."

In 1500 en 1600 werd ze een bekende naam. Pubs werden naar haar vernoemd, zo ook poppen, helderzienden en winkels vooral in Londen met haar imago en met haar figuur. Moeder Shipton Inn bestaat nog steeds in Portsmouth, in de buurt van de haven. Zeelui zijn altijd bijgelovig. Haar levensgrote figuur staat nog steeds boven de deur in een speciale niche. Haar legendarische naam en bevoegdheden werden folklore over het hele land, vele gebieden van Engeland hebben geschriften in oude archieven van degene die Moeder Shipton hebben bezocht, elke regio heeft zijn eigen vreemde gebeurtenissen met de lokale profetieën.

Toen in 1605 de Grote Pest Plaag Londen teisterde, was er veel gesproken over Moeder Shipton’s woorden; "Zegevierend rijdt de dood door Londen." Een jaar later de Grote Brand van Londen begon in Pudding Lane, Samuel Pepys schreef in zijn beroemde dagboeken, nog steeds voor het publiek te zien, 'Mother Shipton's word is out' Ze voorspelde dat: de huizen van Londen zullen vallen en mannen lopen op de daken, een verwoeste stad, waar nauwelijks een huis werd overgelaten. Ze voorspelde veel dingen, wat soms jaren of eeuwen duurde voordat mensen ze begrepen.

Van alle profetieën die Moeder Shipton heeft gedaan is haar laatste voorspelling voor ons het meest interessant. Als deze inderdaad rond het jaar 1500 is gedaan en opgeschreven, dan is het verbazingwekkend om het maar zacht uit te drukken. Niet alleen geeft het een duidelijke indicatie dat het gaat om de tijd waarin wij nu leven, maar het spreekt ook over een vurige draak in de lucht.

Omdat deze profetie op rijm is geschreven in oud Engels is het soms lastig om te vertalen. We hebben ons best gedaan en al zal het hier en daar misschien niet honderd procent goed vertaald zijn, de strekking van de profetie is meer dan duidelijk. Wie de voorkeur geeft aan het lezen van de originele Engelse versie kan hier klikken.

Onder de profetie een video die wij kregen als tip van een lezer(dank!), waarin wordt uitgelegd hoe deze profetieën bekend zijn geworden, gecombineerd wat meer algemene informatie en andere voorspellingen.

De laatste voorspelling

In negentienhonderdzesentwintig
Zullen er lichte huizen worden gebouwd van stro en stokken
En het is dan dat er grote oorlogen gepland zullen worden
En vuur en zwaarden zullen over het land vegen.

Het zal lijken alsof beelden levend zijn met losse bewegingen.
Wanneer boten net als vissen onder de zee zullen zwemmen.
Wanneer mensen als vogels de lucht zullen afstropen
Dan zal de halve wereld, gedrenkt in bloed, sterven.

Voor hen die de eeuw uit zullen leven
Zullen dit doen in angst en beven
Ze zullen vluchten naar de bergen en de grotten
Naar de moerassen en woud en wilde vennen.

Want er zullen stormen woeden en de oceanen zullen brullen
Als Gabriël op de zee en het land staat
En als hij op zijn wonderlijke hoorn zal blazen
Dan zullen oude werelden sterven en nieuwe worden geboren.

Een vurige draak zal de hemel doorkruisen
Zes keer voordat de aarde zal sterven
De mensheid zal bibberen en angstig zijn
Voor de zes boodschappers in deze profetie.

Zeven dagen en zeven nachten lang
Zal de mens kijken naar dit vreselijke beeld
De getijden zullen tot boven hun normale hoogte stijgen
En zullen de kusten wegbijten en dan
Zullen de bergen brullen
En aardbevingen zullen de wereld splijten van vlakte tot kust.

Het overstromende water zal zich naar binnen spoeden
En het land overstromen met zo’n geweld
Dat de mensheid angstig zal schuilen in een modderig ven
Al grommend tegenover zijn medemens

Hij legt zijn tanden bloot en vecht en doodt
En verbergt stiekem voedsel in de geheime heuvels
En door de lelijkheid van zijn angst zal hij liegen
En indringers, dieven en spionnen doden.

De mens vlucht in doodsangst weg van het water
En doodt en verkracht en ligt in bloed
Er wordt veel bloed vergoten door de hand van de mens
En dit zal als een bittere vlek op het land rusten

En wanneer de staart van de draak is verdwenen
Vergeet de mens, glimlacht en gaat weer verder
Om de draad weer op te pakken, te laat, te laat.
Want de mensheid heeft haar noodlot verdiend

Zijn gemaskeerde glimlach zijn onterechte grootsheid
Zal dienen om de Goden boos te maken
En zij zullen de draak terugsturen
Om de hemel te verlichten en zijn staart zal slaan
Op de aarde om deze te verwoesten
En de mens zal vluchten, koning, heer en dienaar

Maar langzaam worden ze uitgeroeid
Al zoekende naar de verdwijnende waterbronnen
En mensen zullen sterven van de dorst
Voordat de oceanen omhoog komen en de kust beklimmen
En het land zal breken en opnieuw openscheuren
Je vindt het misschien vreemd, maar het zal gebeuren

En ergens in een land ver weg
Zullen mensen, oh maar een heel klein gezelschap
Hun stevige berg moeten verlaten
Om de aarde te omspannen, maar het zijn maar heel weinig

Wie dit (onleesbaar) overleeft en dan zal
Het menselijk ras weer opnieuw beginnen
Maar, niet op het land wat er al is
Maar op de verrezen bodem van de oceaan, sterk, droog en braak.

Niet iedere ziel op aarde zal sterven
Als de staart van de draak voorbij zwaait
Niet ieder land op aarde zal zinken
Maar deze zullen zich wentelen in stank en stinken
Van rottende lichamen van mens en beest
En van gewassen van het land

Maar, het land dat uit de zee zal rijzen
Zal droog zijn en schoon en zacht en vrij
Van het vuil van de mensheid en zal daarom
De bron vormen voor de nieuwe dynastie der mens
En zij die daar zullen wonen zullen bang zijn
Jarenlang voor de staart van de draak
Maar tijd zal de herinnering vervagen
Je denkt dat dit vreemd is, maar het zal gebeuren

En voordat het ras opnieuw gebouwd zal worden
Komt er een zilveren slang in beeld
En zal een onbekende soort mens uitspuwen
Die zich gaat mengen op de aarde die nu
Is afgekoeld van de hitte en deze mensen zullen
De geesten van de toekomstige mens verlichten
Met hen vermengen en hen laten zien hoe
Ze moeten leven en liefhebben en daardoor
De kinderen het tweede gezicht schenken
Een natuurlijk iets, zodat zij
Waardig en nederig kunnen opgroeien en wanneer dit gebeurt
Zal de Gouden Eeuw opnieuw beginnen.

De staart van de draak is slechts een teken
Van de val en het verval van de mens
En voordat deze profetie klaar is
Zal ik worden verbrand op de brandstapel en zal
Uit mijn verschroeide lichaam mijn ziel zijn bevrijd.
Je denkt dat dit Godslastering is.
Maar dat heb je fout. Deze dingen heb ik door gekregen
Deze voorspelling zal uitkomen.

5

Voor hen die na het lezen hiervan nog steeds twijfelen, zijn er de getuigenverklaringen van de vorige keer dat deze planeet langskwam.

Die getuigenverhalen zijn terug te vinden in de Kolbrin bijbel, zoals wij schreven in een eerder artikel.

Als we dan uiteindelijk terechtkomen bij iets wat op geschreven documenten lijkt, dan zien we naast de kleitabletten van de Sumeriërs iets wat de Kolbrin Bijbel wordt genoemd. Het is een verzameling van oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de Middeleeuwen.

In die Kolbrin Bijbel staat onder andere het volgende:

“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.

Angst nam de bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze konden niet zwanger worden en degene die het wel werden verloren hun kind.

De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en doordringende hoge tonen werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo bang als een kudde zonder herder.

De doden waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren volgestouwd met graan en niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en zwierf rond en dwaalde naar vreemde weiden. Hun geblaat werd genegeerd en men slachtte het vee van de buurman.

Niemand bezat nog iets. De openbare registers werden heen en weer geschoven en vernietigd. En niemand wist meer wie er slaaf waren en wie meester. De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als dier.

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.

De vis in de rivieren stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de aarde. De duisternis van een lange nacht spreidde een zwarte mantel over de aarde waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd. Niemand wist wanneer het dag of wanneer het nacht was want de zon wierp geen schaduw".

6

De Kolbrin bijbel legt ook het verband uit tussen de vele rotstekeningen met spiralen en vluchtende mensen die we overal tegenkomen.

Nog een deel uit een ander artikel over de achtergrond van de Kolbrin bijbel en het verband met de rotstekeningen.

Het is een verzameling van oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de Middeleeuwen.

De manuscripten zouden gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey in 1184. Er gaat zelfs het gerucht dat de beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de Kolbrin Bijbel. Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn door Egyptenaren ten tijde van de Exodus. Het boek is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek, maar werd altijd geheimgehouden bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een gedrukte versie beschikbaar via het Culdian Trust.

Uit de vele petrogliefen die wereldwijd zijn aangetroffen blijkt dat men bang was voor iets en dientengevolge vluchtte naar hogergelegen gebieden. Dit vinden we ook terug in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Manuscripts (3:6) het volgende:

“De mensen zullen in paniek overal naartoe vluchten. Ze zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de Verwoester en zullen hun toevlucht zoeken in de grotten op aarde. Ze zullen verlamd zijn van schrik en de moed zal uit hen stromen zoals het water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgegeten door de wrekende vlam en de adem van de Verwoester”

Op de volgende foto zie je een rotstekening van mensen en dieren die wegvluchten naar de bergen. Op deze tekening vind je ook iets waar wij nu veel last van hebben: dode vissen.

7

nib 3

8

Iets wat opvalt in bijna al die afbeeldingen is de spiraal en die komt keer op keer terug. Dit komen we straks ook weer tegen in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Creation (4:6):

“De ster groeide uit en werd steeds helderder en was indrukwekkend om te zien. Het kreeg horens en het zong en nog nooit had iemand zoiets gezien”

Op de volgende foto zie je de man afgebeeld met horens en weer de spiraal.

9

nib 4

10

Hoofdstuk 5 van het boek Manuscripts, vrij vertaald, gaat als volgt:

Vers 1.

"De Onheilsvorm, de Verwoester genaamd, werd in Egypte gezien en in alle landen daaromheen. Het had een heldere en felle kleur, het veranderde en was onstabiel. Het draaide rond zoals een spoel/spiraal zoals het water opborrelt uit een ondergrondse bron in een poel en iedereen was het erover eens dat het een angstaanjagend gezicht was. Het was niet een grote komeet of een verdwaalde ster, maar meer als een vurig object".

11

nib 5

12

Vers 2.

"Haar bewegingen hoog in de lucht waren langzaam. Het kronkelde rond zoals rook dat doet en het bleef dichtbij de zon wiens gezicht het verborg. Het had een soort bloedachtige roodheid dat veranderde naarmate het haar pad vervolgde. Het veroorzaakte dood en verwoesting als het opkwam en weer onderging. Het veegde over de aarde met een grijze regen van sintels en veroorzaakte pest, hongersnood en andere kwaden. Het beet in de huid van mens en beest totdat ze bedekt waren met zweren".

13

nib 6

14

Vers 3.

"De aarde trilde en had het zwaar, de heuvels en de bergen bewogen en schudden. De met zwarte rook gevulde hemelen bogen voorover naar de aarde en er bereikte een groot gehuil de oren van de levende mensen, tot hen gebracht door de vleugels van de wind. Het was de kreet van de Donkere Meester, de Meester van de Doden. Dikke vurige rookwolken gingen voor hem langs en er was afgrijselijke hagel van hete stenen en vurige kolen.

De Onheilsvorm donderde zwaar in de hemel en er schoten felle bliksemflitsen uit. De waterwegen werden op zichzelf teruggeworpen toen de grond overhelde en grote bomen werden rondgegooid en knapten af als takjes. Toen, een stem als duizend trompetten, werd gehoord boven de wildernis en voor haar brandende adem spleten de vlammen uiteen. Het hele land bewoog, de bergen smolten. De hemel zelf brulde als tienduizend leeuwen in pijn en vurige pijlen van bloed schoten her en der over haar gezicht. De aarde zwol op als brood op de haard".

15

nib 7

16

Vers 4.

"Dit was het aspect van de Onheilsvorm, die de Verwoester werd genoemd, toen het verscheen in die dagen die lang vervlogen zijn. Dit is zoals het staat beschreven in de oude archieven, waarvan er nog maar weinig zijn. Er wordt gezegd dat wanneer het verschijnt in de hemelen boven de aarde, deze zal opensplijten als een noot die geroosterd wordt boven het vuur. Dan zullen de vlammen omhoogschieten door het oppervlak en deze zullen als felle vijanden op het zwarte bloed springen. Het vocht in het land is allemaal opgedroogd, de weiden en de bewoonde plaatsen zullen door de vlammen worden verzwolgen en zullen met alle bomen witte as worden".

17

nib 8

18

Vers 5.

"De Onheilsvorm is als een ronddraaiende bal van vuur die kleine vurige deeltjes in haar spoor rondslingert. Het bedekt ongeveer eenvijfde van de hemel en stuurt kronkelende vingers die lijken op slangen naar de aarde. Ervoor ziet de lucht er angstaanjagend uit en dan breekt het open en uiteen. Midden op de dag is het net zo licht als ’s nachts. Het omvat heel veel vreselijke dingen.

In de oude archieven worden dingen verteld over de Verwoester. Lees ze met een plechtig hart, wetende dat de Onheilsvorm haar eigen tijd heeft en terug zal keren. Het zou dom zijn om hen zonder waarschuwing te laten gaan. Nu zeggen mensen: “Zulke dingen zijn niet voorbestemd in onze dagen”. Moge de grote God boven genadig genoeg zijn om dit toe te staan. Maar, komen zal die dag zeker en zoals in de natuur van de mens ligt, zal deze totaal onvoorbereid zijn".

19

nib 9

20

De tekeningen en de Kolbrin Bijbel vertellen ons wat er eerder gebeurd is. Ook nu leven wij in een tijd van rampen en snel verslechterende omstandigheden op aarde. De aarde trilt en beeft, dieren sterven massaal, het klimaat verandert, honger en oorlog liggen op de loer. Overal ter wereld hoort men vreemde geluiden en veel mensen “voelen” dat er iets staat te gebeuren.

Negeren wij de tekenen en zeggen wij: “Zulke dingen zijn niet voorbestemd in onze dagen?”

21

(Noot van de redactie: de verhalen over deze Verwoester doet ons denken aan de film Prometheus. Hierin wordt door diegenen die ons creëerden, koers gezet naar de aarde met als doel haar/ons te vernietigen. De "zelfmoord" van de co-maker van deze film, Tony Scott, en de (mogelijk) besloten boodschap in zijn creatie, zouden wel eens dezelfde grondslag kunnen hebben als wat de verzen hierboven ons vertellen.)

Bron: Niburu

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information