De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Het is zover: Europa verbiedt de vrije meningsuiting!

Zelfs de buitenlandse pers schrijft dit nu! (zie onderstaand de vertaling):

According to New Europe, in Leeuwarden, "about twenty opponents of the plans [to establish asylum centers] in the region received police visits at home." In other words, the Netherlands are engaging in state censorship, thereby raising the question: Is the Netherlands now a police state?

In the town of Sliedrecht, police came to Mark Jongeneel's office and told him that he tweeted "too much" and that he should "watch his tone": his tweets "may seem seditious". His offense? One tweet said: "The College of #Sliedrecht comes up with a proposal to take 250 refugees over the next two years. What a bad idea!"

In September 2015, Die Welt reported that people who air "xenophobic" views on social media, risk losing the right to see their own children.

While ordinary European citizens risk arrest and prosecution for "xenophobic" remarks, a German EU Commissioner, Günther Oettinger, called a visiting Chinese delegation of ministers "slant eyes" ("Schlitzaugen"). European Commission President Jean-Claude Juncker has promoted Oettinger to be in charge of the EU budget.

Clearly, the law is not equal. EU Commissioners can make "xenophobic" remarks and get a promotion; European citizens, for exercising their right to free speech, are arrested and prosecuted.


Volgens nieuw Europa, zijn in Leeuwarden, "ongeveer twintig tegenstanders van de plannen [om asiel centra in de regio te realiseren] door de politie thuis bezocht" Met andere woorden, Nederland is bezig om de censuur in te voeren, waardoor de vraag rijst: "Is Nederland nu een politiestaat geworden?"

In de stad Sliedrecht, kwam de politie kwam naar hewt kantoor van  Mark Jongeneel en vertelde hem dat te veel tweette " en dat hij zijn moet oppassen op de toon van zijn tweets omat deze "opruiend" schijnen te zijn. Voorbeeld:  Een tweet zei hij: "het College van Sliedrecht komt met een voorstel om 250 vluchtelingen de komende twee jaar op te nemen. Dit is een slecht idee!"

In September 2015 meldde Die Welt dat mensen die "xenofobe" inzichten op de sociale media plaatsen, het risico's lopen om het recht hun eigen kinderen te zien te verliezen.

Terwijl de gewone Europese burgers arrestatie en vervolging riskeren voor "xenofobe" opmerkingen, noemt een Duitse EU-commissaris, Günther Oettinger, een Chinese delegatie van ministers "spleetogen" ("Schlitzaugen"). De Voorzitter van de  van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft Oettinger zelfs benoemd als toezochthouder voor de EU-begroting .

De wet is duidelijk, niet gelijk. EU-commissarissen kunnen "xenofobe" opmerkingen maken en krijgen een promotie; Europese burgers, die gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting, worden gearresteerd en vervolgd.

RP.: DIT IS DUIDELIJK EEN BEWIJS DAT EUROPA EEN POLITIESTAAT IS GEWORDEN!

Bronnen: Eunmask & gatestoneinstitute.org 

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information