De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Komen er meteorieten aan?

In de laatste week van juni 1908 vond er een enorme explosie plaats in Tunguska in Rusland.

Volgens wetenschappers werd dit veroorzaakt door een meteoriet uit een zwerm waar we ook nu weer mee te maken krijgen.

Op 30 juni 1908 rond zeven uur in de ochtend vindt er een enorme explosie plaats in de buurt van Tunguska in Rusland. Over die explosie schreven wij eerder het volgende:

Het is 30 Juni 1908 in het afgelegen Tunguska in Siberië. Het door insecten geïnfesteerde gebied zal voor altijd veranderen als er een explosie plaatsvindt die de kracht van de Hiroshima atoombom ver overstijgt. Om watvoor explosie het gaat en wat er precies is gebeurd blijft tot op heden een mysterie.

Ondanks dat de gebeurtenis in 1908 plaatsvond duurde het nog 19 jaar voordat de eerste wetenschappelijke expeditie er onderzoek naar ging doen. In 1921 leidde Leonid Kulik van het St. Petersburg museum de expeditie naar Tunguska. Maar door de zware klimatologische en geologische omstandigheden van Siberië bereikte de expeditie de plaats des onheils niet. Pas in 1927 lukte het hem met een nieuwe expeditie om wel het gebied te bereiken.

Schattingen over hoe krachtig de explosie van Tunguska zou moeten zijn geweest variëren van 5 tot 30 megaton. In een omtrek van zo'n 30 kilometer worden zo'n 80 miljoen bomen op hun zij geslagen. Beelden die gemaakt zijn van het gebied na de explosie tonen aan dat de bomen in een vlinder-patroon omver geblazen zijn. Ooggetuigen geven aan dat er eerst een blauw licht door de lucht vloog, bijna net zo fel als de zon, gevolgd door een enorme lichtflits en een knal.

De verklaringen van ooggetuigen zouden moeten wijzen op een inslag van een meteoriet, maar er is geen duidelijke krater te zien en ook zijn er geen resten van gevonden. Dit zorgt ervoor dat de Tunguska explosie omringd wordt door mysterie en de meest wilde theorieën. De enorme explosie veroorzaakte een schokgolf.

 

De seismische golven werden tot in Engeland waargenomen op de barometers. Een dichte bewolking vormde zich boven het gebied tot op grote hoogte en het zonlicht werd over de horizon teruggekaatst. De bewolking in de nacht lichtte op en zo konden de bewoners tot in Azië 's avonds laat buiten de krant nog lezen. Op de plaats zelf zijn honderden rendieren, de inkomsten van de locale bevolking, omgekomen maar zijn er geen meldingen bekend van persoonlijke ongevallen door de ontploffing.

Alhoewel er ook theorieën zijn dat er op die plek een ufo is neergestort, houdt de wetenschap in het algemeen vast aan de inslag van een meteoriet.

De reden dat er nauwelijks een krater te zien is, zou dan komen doordat deze meteoriet al op enkele kilometers hoogte uit elkaar is gespat. Hij zou afkomstig geweest zijn uit de Tauriden meteorenzwerm.

De datum van de explosie (30 juni) staat in verband met de 'Tauriden', een meteorenzwerm, die de baan van de Aarde kruist. Dergelijke zwermen stof en fijn gruis, vaak op Aarde zichtbaar als 'sterrenregen', ontstaan uit kometen die verdampen en uiteenvallen. Het is niet onmogelijk dat een nog niet geheel tot stof vergaan brokstuk van de moederkomeet (komeet Encke) de Aarde heeft getroffen.

Nu begeeft de aarde zich wederom richting Tauriden, maar dit keer is er iets bijzonders. En dat is dat we nu heel dicht bij die meteorietenzwerm in de buurt zullen komen. De laatste keer dat we zo dichtbij kwamen was in 1975 en de volgende keer dat dit zal gebeuren is in 2032.

Er zijn wetenschappers die vermoeden dat er zich binnen die Tauriden meteorietenzwerm een aantal grotere brokstukken (meer dan 100 meter doorsnee) bevinden die een bedreiging voor de aarde zouden kunnen vormen.

Natuurlijk wordt er altijd gezegd dat de kans dat de aarde in botsing komt met een brokstuk van meer dan 100 meter doorsnee heel erg klein is en maar eens in de zoveel jaar voor komt. Feit is echter dat we in een dusdanig turbulente tijd leven dat er steeds vaker "eens in de duizend jaar" gebeurtenissen plaatsvinden.

Er is trouwens ook zonder de Tauriden een opvallende toename waar te nemen van meteorieten.

Onderzoeker Marshal Masters is ervan overtuigd dat hetgeen we nu zien gebeuren het gevolg is van een samenvoegen van de enorme stofwolken die rondom het systeem van de onbekende planeet Nibiru zwermen en de Tauriden.

Hierdoor zouden we nu een extra groot risico lopen. 

Als Masters gelijk heeft met zijn theorie dan zal de aarde de komende tijd letterlijk worden “gebombardeerd” met meteorieten.

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information