De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Niet rokende vrouwen krijgen nu nieuw type longkanker

Longartsen in ons land slaan alarm omdat zij in de praktijk merken dat de schade aan hart en longen door de luchtvervuiling enorm is toegenomen.

Ook komt er volgens de Rotterdamse longarts Hans in 't Veen bij niet rokende vrouwen een bepaald type longkanker voor dat er zo'n 25 jaar geleden niet was.

Dat ons land nu niet bepaald een gezond land is om te wonen, daarvoor hoef je geen medisch specialist zijn om dat vast te stellen. Wat deze specialisten wel kunnen doen, is het soort schade dat nu voor komt bij hart en longen vergelijken met de situatie zoals die een aantal jaren geleden was.

Zij constateren dat er toch wel een enorme toename is van het aantal patiënten dat zij jaarlijks in hun praktijk krijgen met klachten over hart en luchtwegen. Klachten die volgens hen worden veroorzaakt door de enorme luchtvervuiling in ons land.

Bijna 170 longartsen en het Longfonds sturen vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer. Het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht wordt volgens hen ‘ernstig onderschat’.

,,De schade aan de longen en het hart van vuile lucht is echt enorm’’, benadrukt longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam, die het initiatief nam tot de brandbrief. ,,Met name onder niet-rokende vrouwen zien we bijvoorbeeld een bepaald type longkanker opkomen, dat er twintig tot dertig jaar geleden niet was.’’


Dit alles staat in schril contrast met het bericht dat de RIVM twee jaar geleden de deur uit deed en waarover wij eerder schreven:

In december 2015 is bij de NOS goed nieuws te lezen:

De afgelopen 5 jaar zijn in Nederland de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide met bijna 20 procent gedaald. Beide stoffen zijn volgens het RIVM schadelijk voor de volksgezondheid en daarom is de afname goed nieuws. Het instituut verwacht dat de komende jaren de concentratie van stikstofdioxide verder afneemt, terwijl de concentratie van fijnstof gelijk zal blijven.

In het grootste deel van Nederland liggen volgens het RIVM de concentraties van beide stoffen onder de Europese normen. In alle Nederlandse gemeenten zijn metingen gedaan en bij 20 van deze gemeenten werd de norm voor fijnstof overschreden.


Dat het er helemaal niet zo rooskleurig voor staat in ons land bewijst ook de enorme economische schade die wordt veroorzaakt door zieke mensen als gevolg van vervuilde lucht:

Deze ‘enorme gezondheidsschade’ is volgens de longartsen niet alleen een probleem voor de volksgezondheid. ,,4,5 miljoen dagen werk worden jaarlijks verzuimd door gezondheidsproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling. De directe en indirecte kosten lopen in de miljarden.’’

De medici concentreren zich nu op dingen zoals scooters die volgens hen enorm bijdragen aan deze luchtvervuiling. Zij pleiten dan ook voor allerlei beperkingen op scooters en brommers onder het volgende motto:

,,De kern van de rechtsstaat is dat de vrijheid van het individu ophoudt waar de veiligheid en gezondheid van de ander in het geding komt", schrijven de artsen en onderzoekers.

Bovenstaande opmerking is een gevaarlijke uitspraak, want dit zou betekenen dat medici kunnen bepalen welke vrijheden mensen wel of niet hebben en bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre scooters bijdragen aan het probleem.

Ja, het aantal scooters is de laatste jaren enorm gegroeid en de oudere tweetaktmodellen stoten ook veel ongezonde rommel uit, maar veel van de demonisering van de scooter is gebaseerd op een slecht onderzoek uit 2013 door TNO. Een test die werd uitgevoerd met twee scooters.

In de media en door diverse (milieu)organisaties is de scooter al talloze malen betiteld als ‘fijnstofmonster’, een apparaat dat zoveel fijnstof en andere rotzooi uitbraakt dat met name fietsers er eerder door doodgaan. Dit blijkt gebaseerd te zijn op een onderzoek door TNO in 2013, waarbij twee scooters zijn getest. De vraag is hoe betrouwbaar dit onderzoek is geweest.

Waar de medici niet over praten, is het volgende dat afkomstig is uit een artikel van twee jaar geleden en ons werd toegestuurd door een lezer:

"De nieuwste generatie benzinemotoren in personenauto’s stoten duizend keer meer fijnstof uit, waaronder kankerverwekkende stoffen, dan de conventionele modellen.

Dat is het ironische en zorgwekkende gevolg van Europese regelgeving om de CO2-uitstoot van personenauto’s terug te dringen. De studie heeft uitgewezen dat GDI-motoren maar liefst duizend maal meer fijnstof uitstoten dan conventionele benzinemotoren en tien keer meer dan de nieuwste dieselmotoren.

Europese regels stellen dat benzine- en dieselauto’s uitgerust moeten worden met een fijnstoffilter, maar auto’s met GDI-motor vallen niet onder die verplichting.

Een fijnstoffilter kost slechts 50 euro. Ook wordt 90 procent van de Europese burgers blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid fijnstof”

Volgens Transport & Environment zullen rond 2020 vrijwel alle benzine-auto’s voorzien zijn van een GDI-motor.

Onze "regering" werkt hier gewoon keihard aan mee. Mij gaat het voornamelijk er om dat zo'n massale vergiftiging als bovengenoemde aan iedereen voorbij gaat.

"Zelfs een minimale hoeveelheid luchtvervuiling door fijnstof vergroot de kans op longkanker met ongeveer 20 procent. Dit schrijven onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht deze week in het medisch tijdschrift The Lancet Oncology"

Als hier geen aandacht aan wordt besteedt dan wordt dit nooit bekend bij het grote publiek.


Datgene wat met stip bovenaan staat voor wat betreft fijnstof en als gevolg daarvan allerlei long- en hartproblemen en nieuwe vormen van longkanker, daar wordt met geen woord over gesproken.

En natuurlijk zit daar een agenda achter. Het terugdringen van CO2 dat we juist keihard nodig hebben om te kunnen overleven, wordt verbannen en in plaats daarvan krijgen we duizendvoudig de kankerverwekkende fijnstof terug.

Volgens het RIVM:

Rondom drukke straten en wegen zijn de concentraties van roet en zware metalen in fijn stof twee tot drie keer hoger dan gemiddeld in Nederlandse steden.

Moet je je voorstellen dat je ieder dag dat je op straat loopt microscopisch kleine deeltjes zware metalen binnenkrijgt die zich opstapelen in je lichaam. De meest bekende en giftige zware metalen zijn Lood, Kwik, Barium, Cadmium en Thallium. Wanneer je dit soort stoffen binnenkrijgt, hopen ze zich op in je lichaam en merk je daar weinig van, totdat het te laat is.

Omdat we bijna allemaal wel in een omgeving wonen waar veel auto's zijn, zullen we niet kunnen voorkomen dat ook wij dat fijnstof binnenkrijgen. Gelukkig zijn er een aantal eenvoudige oplossingen mogelijk waardoor de zware metalen in je lichaam zullen verdwijnen en geen verdere inwendige schade meer kunnen toebrengen.

Het eerste natuurlijke middel dat zware metalen uit je lichaam afvoert, is zeoliet. Het wondermineraal dat ook wordt aangeraden na blootstelling aan radioactieve straling.

Omdat het positief geladen is, worden zware metalen gebonden, deze zijn negatief geladen. Onze omgeving is helaas nogal vervuild met zware metalen zoals kwik en lood. Met Zeoliet heb je een prachtige manier om dat struktureel uit je lichaam te wassen zonder lastige bijverschijnselen. Bovendien vergroot Zeoliet de opname van voedingsstoffen en dus ook die uit superfoods.

Voorwaarde is wel dat je veilige/schone Zeoliet gebruikt.

Het tweede natuurlijke middel voor het verwijderen van zware metalen uit je lichaam is bio-chlorella:

Aan de hand van talloze onderzoeken in Amerika en Europa is wetenschappelijk aangetoond dat chlorella zich bindt aan zware metalen en andere giftige stoffen. Chlorella wordt behalve als krachtige reiniger ook gezien als een ‘beauty food’, omdat door de reinigende eigenschappen je huid er al snel gezond en stralend uit gaat zien.

Ook mensen die last hebben van overgewicht hebben volgens de Amerikaanse arts Elson M. Maas, auteur van het boek “The New Detox Diet”, baat bij chlorella omdat de giftige stoffen die opgeslagen zijn in lichaamsvet gemobiliseerd en verwijderd dienen te worden. Chlorella kan hierbij een nuttige rol spelen.


Ook hier weer een woord van waarschuwing: veel van de chlorella die tegenwoordig op de markt is, komt uit zwaar vervuilde gebieden zoals bijvoorbeeld China. Wanneer je dit gebruikt, span je het paard achter de wagen, want je loopt kans meer vervuiling binnen te krijgen dan dat je verwijdert.

Het is absoluut essentieel dat je schone chlorella gebruikt zoals de door Mike Adams van Natural News als beste en schoonste geteste (buiten gekweekte) bio chlorella.

Zoals de tests van Natural News uitwezen is chlorella uit China vervuild en doet een consument er verstandig aan hier met een grote boog omheen te lopen. Chlorella is juist bedoeld om je lichaam te ontgiften van zware metalen, niet om er nog eens wat extra van toe te voegen in je lichaam.

De reden dat chlorella op grote schaal relatief goedkoop wordt aangeboden is omdat het afkomstig is uit China en tegen lage tarieven wordt ingekocht. al dan niet met waardeloze vullers waardoor je nog minder waar voor je geld hebt. Daarom zie je bij aanbiedingen ook dikwijls staan dat hun chlorella afkomstig is uit Azië of uit Zuidoost Azië zonder het land China bij naam te noemen.

De beste manier is natuurlijk om helemaal geen zware metalen binnen te krijgen, maar aangezien dat in onze huidige maatschappij een utopie lijkt, is het snel afvoeren van die giftige elementen de best beschikbare optie en ben je daarmee preventief bezig met je gezondheid om die te verbeteren en te behouden.

Niet rokende vrouwen krijgen nu type longkanker dat 25 jaar geleden niet voor kwam

Bron: Niburu

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information