De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Standpunt 'Partij voor de dieren' over chemtrails

Bericht van 'Partij voor de dieren' over chemtrails. 

Hulde!!

Bericht:

Over chemtrails is (nog) onvoldoende wetenschappelijke informatie om het bestaan ervan vast te stellen. Die informatie is noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel te komen c.q. te kunnen komen tot behandeling in het parlement van weers- of anderszins beïnvloedende uitstoot van stoffen in hogere luchtlagen. Als partij nemen we geen formeel standpunt in zolang er onvoldoende onafhankelijke wetenschappelijke informatie is over de inzet van chemtrails.

Voor een vraagstuk zoals dat rond de mogelijke inzet van chemtrails leent een burgerinitiatief zich het beste om in het parlement nader onderzoek af te dwingen.

Bron: Partij voor de dieren

Partij voor de dieren over chemtrails