De Theorist - No shit, Sharelog!

 

Robot alarm

Enkele dagen geleden schreef Niburu over een onderzoek waaruit blijkt dat het overnemen van mensenbanen door robots veel sneller gaat dan gedacht.

Dat onderzoek had betrekking op Engeland, maar nu horen we ook vanuit Nederland zeer alarmerende geluiden.

Via een lezer die behoorlijk is ingewijd in bedrijfsstructuren en daarmee samenhangende personeelsproblematiek ontdekten wij dat zelfs het door ons gepubliceerde onderzoek nog aan de conservatieve kant is omdat het gehele robotiseringsproces nog veel sneller zal gaan.

Dat wat wij denken dat reorganisaties van ondernemingen zijn in feite niets anders is dan het vervangen van mensen door machines.

Verder snijdt hij een goed punt aan en dat is dat in feite iedere onderneming gedwongen wordt om hieraan mee te doen, willen ze in de nabije toekomst nog concurrerend kunnen werken.

Dat het dan ook beslist geen toeval is dat versoepeling van het ontslagrecht politiek hoog op de agenda staat. Dit wordt verkocht aan het publiek als een manier waarop werkgevers eerder en meer personeel in dienst zullen nemen, terwijl het in werkelijkheid een systeem is waarbij werkgevers personeel kunnen “dumpen” ten faveure van machines.

Wat al helemaal geen toeval is is dat per 1 januari 2016 de maximale tijdsduur van werkeloosheidsuitkeringen korter wordt, waardoor er een heel leger mensen in de bijstand dreigt te verdwijnen.
 

Hier volgt het bericht:

Ik heb jullie al enkele keren hier over geschreven en ben van mening dat dit proces nog veel sneller zal gaan dan in het onderzoek aangegeven. Ik heb vandaag met een hoge pief in de uitzendbranche, die verantwoordelijk is voor een zo'n correct mogelijke uitstroom van medewerkers binnen een bedrijf, hier ook over gesproken.

Het blijkt dat op dit moment het robotiseringsproces en een zoveelste automatiseringsronde plaats vindt. Reorganisaties voeren niet meer de boventoon maar herstructureringen van een organisatie, oftewel robotisering en automatisering.

Nu vele bedrijven hier mee zijn begonnen gaat dit proces in een stroomversnelling terecht komen, aangezien een bedrijf die dit niet doet stomweg met hogere kosten wordt opgescheept dan zijn concurrent.

Dat dit nu echt begint te draaien is geen toeval.

Hier een link waarom het geen toeval is.

In het kort komt het er op neer dat vanaf 2015 er een versoepeling in het ontslagrecht komt, dit is een feit.De overheid heeft dit besloten in de "hoop" dat er hierdoor werkgevers sneller mensen gaan aannemen.

Vanaf April 2015 gaat dit los en ik kan je nu al vertellen dat er heel veel herstructureringsrondes gaan plaatsvinden en dat hier geen extra medewerkers voor terug komen. Dit wordt namelijk opgevangen door de gecreëerde "overtalligheid" van personeel in een organisatie door de robotiseringsprocessen die nu zijn begonnen.

Ook vele kantoorfuncties zullen komen te vervallen en vele werknemers hebben geen idee wat er op hun afkomt.

Tevens, en ook dit is geen toeval, zal per 1 januari 2016 de WW worden verkort. Waarom? omdat ook de overheid natuurlijk ziet aankomen wat er in 2015 gaat aankomen en houden zo de stijgende onkosten binnen de WW premie in de grip.

Twee maanden geleden heeft meneer Asher dit wel aan de orde gebracht en zichzelf en vele anderen de vraag gesteld wat te doen met de structureel groeiende werkloosheid die hierdoor ontstaat en of het niet wijs is om dan een basis inkomen in te gaan voeren voor iedereen.

Dit plan hebben we vaker gehoord en waarschijnlijk moet men dit wel gaan doen om de economie draaiende te houden. Een miljoen werklozen die uiteindelijk op bijstandsniveau uitkomen is natuurlijk een doemscenario voor je economie en je belastinginkomsten.

Opmerkelijk is dat dit verhaal van Asher maar minimaal in het nieuws is geweest, waarschijnlijk dat men bang is om teveel slapende honden wakker te maken.

Echter men kan later altijd wel aangeven dat de politiek dit wel zag aankomen maar dat er niemand op heeft gereageerd.

Bron: Niburu

 

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information