De Theorist - No shit, Sharelog!

 

[VIDEO] Een belediging voor de intelligentie van de bevolking

Dat is waarschijnlijk de beste omschrijving die past bij de donderdagavond uitgevoerde gijzelingsactie in de studio van de NOS.

Zelden is er slechter acteerwerk vertoond in een verdere poging om nog meer vrijheden van de burgers af te pakken. Alsof je naar een slechte Nederlandse serie kijkt.

Eigenlijk hoeven we er niet zo veel woorden aan vuil te maken. Het spektakel dat heel Nederland afgelopen donderdagavond in de greep hield. Een "gewapende indringer" in de NOS studio.

Zelden is er eerder gepoogd een zodanig klungelige voorstelling aan het publiek te verkopen als deze zogenaamde bezetting van de televisiestudio door de 19-jarige Tarik Zahzah.

Een ogenschijnlijk volkomen naïeve jongeman die wordt weggezet als een aanhanger van complottheorieën en die mede daardoor uiteraard in een eigen droomwereld (een variatie van de Matrix) leeft.

Dan zien we het volgende: "Alle Nederlanders moeten alerter worden op verwarde mensen. Net zoals we letten op verdachte pakketjes op het station."

Iedereen die niet denkt zoals door de mainstream media wordt voorgeschreven, wordt straks in de categorie "verward" geplaatst.

De bekende lone wolf en/of losgeslagen gek die toeslaat op plekken die voorheen veilig werden geacht en die aantonen dat er nog veel meer maatregelen genomen dienen te worden om het publiek die veiligheid te geven waar het recht op heeft.

De boodschap van het verhaal is dat het nergens meer veilig is en dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen bij lange na niet voldoende zijn en er nog veel meer vrijheden van burgers afgepakt dienen te worden onder het mom van het aloude, uitgekauwde mantra: veiligheid.

Volgens dagblad NRC hebben we met Tarik iemand van Egyptische en volgens de Telegraaf iemand van Tunesische komaf. In ieder geval schijnt hij samen te wonen met zijn moeder en is waarschijnlijk een gemakkelijk doelwit geweest om geronseld te worden door de veiligheidsdiensten.

De volgende video laat nog even zien wat er gebeurde in die studio bij de NOS.

Het eerste dat opvalt is het ontbreken van enige spanning. Wanneer een gewapende man één of meerdere gijzelaars neemt dan is er hoe dan ook sprake van een gespannen situatie. Deze ontbreekt hier volkomen. Er wordt heen en weer wat gekeuveld over de situatie.

Het is alsof twee mensen ontspannen in een kroeg met elkaar converseren. De gegijzelde, in dit geval de portier, is ook volkomen ontspannen, leest de tekst van zijn script voor en ook bij deze man ontbreekt iedere vorm van gespannenheid. Iets dat je zeker mag verwachten bij iemand die wordt gegijzeld en wiens leven op het spel zou staan.

Dan komt op een gegeven moment de politie binnenstormen. Dat is heel merkwaardig want bij een gijzelingssituatie wordt er niet zomaar naar binnen gestormd, maar wordt eerst de situatie nauwkeurig in beeld gebracht, wordt er onderhandeld en wordt er heel goed gekeken naar de risico’s van ondermeer de gegijzelden.

Hier niets van dit alles. Van dik hout zout zaagt men planken en het lijkt alsof Tarik al van te voren weet wat er gaat gebeuren want hij gooit zijn speelgoedpistool al bij voorbaat op de grond. Iets te snel.

In de volgende video zie je de arrestatie van Tarik vanuit een andere invalshoek met aan het einde van die korte video nog iets merkwaardigs.

Het wapen van Tarik, waarvan de politie op dat moment zogenaamd niet weet dat het nep is, ligt gewoon op de grond. Geen van de talloze agenten die onder het slaken van heldhaftige woorden naar binnen stormen, vindt het ook maar de moeite waard om het wapen waarmee de gijzeling is uitgevoerd onschadelijk te maken. Dat is namelijk een van de eerste handelingen die in zo'n situatie worden verricht.

Het diep trieste van bovenstaand verhaal is dat de grote massa aan de buis gekluisterd zit en het hele verhaal weer slikt als zoete koek.

Nog wel, maar nog enkele van dit soort knullige voorstellingen en zelfs de meest fanatieke overheidssupporter zal zich achter de oren moeten gaan krabben.

Bron: Niburu

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information