Oostenrijk registreert de voorbodes van een nieuwe ‘vluchtelingen’-tsunami: dagelijks tientallen illegale grensoverschrijdingen

Ook in Oostenrijk worden de voorbodes van een nieuwe tsunami van ‘vluchtelingen’ geregistreerd. Tot twee dozijn pogingen worden nu elke dag gedwarsboomd door Oostenrijkse grenswachters – het niet officieel geregistreerde aantal is onbekend. In de tussentijd gaat er nauwelijks een dag voorbij zonder nieuwe invallen. Alleen al op zondag kwamen er ...
Lees Meer
  4
  0
4
0

“Global Warming” als asielreden bevestigd: VN-mensenrechtencommissie roept op tot de massa-bestorming van Europa

(Vertaling: E.J. Bron) Het is opnieuw een krankzinnig besluit met signaalwerking, waarbij je – in het eigen, nationale en Europese belang – alleen maar vurig kunt hopen dat dit in bepaalde delen van de wereld niet bekend wordt: de mensenrechtencommissie van de VN heeft voor het eerst de globale opwarming als ... journalistenwatch
Lees Meer
  34
  0
34
0

We zullen illegale migratie verminderen

We zullen een duidelijke lijn volgen in migratie met als doel de buitengrenzen van de Europese Unie zoveel mogelijk te beschermen, te vechten tegen smokkelaars, een einde te maken aan de dood in de Middellandse Zee en te helpen waar we echt kunnen helpen, namelijk in de landen van herkomst. We ...
Lees Meer
  7
  0
7
0

Hongarije wapent zich tegen de toenemende migratiedruk

Door de toenemende migratiedruk heeft Hongarije onlangs het aantal militairen aan zijn grenzen verdubbeld. Sinds maandag patrouilleert nu ook een militair schip samen met de grenspolitie op de Servisch-Hongaarse grensrivier Tisza. Omdat het aantal migranten dat probeert het Hongaarse grondgebied illegaal per boot te bereiken dagelijks toeneemt. Foto: Hongaarse patrouilleboot op ...
Lees Meer
  29
  1
29
1

Albanezen filmden hun eigen brandstichting in asielcentrum

Twee Albanezen (24, 26) staan terecht voor brandstichting in Bonn (Duitsland). Ze hadden vorig jaar augustus hun asielaccommodatie in Bad Godesberg in brand gestoken. Ze filmden hun misdaad op hun mobiele telefoons en schepten erover op op Facebook, YouTube en WhatsApp. De materiële schade is immens. Hun rechtvaardiging: ze waren gefrustreerd ...

Lees Meer
  23
  1
23
1

Klimaatwaanzin: Feministe eist opnieuw geboortestaking – Afrikanen in paniek?

De klimaatmanie bloeit werkelijk zeldzame blommen en in de radicale linkse beweging tegen het slechte weer vindt men de meest verwarde geesten. In dit verband is er een persbericht van de ‘Neue Osnabrücker Zeitung’, dat wij u niet willen onthouden: Verena Brunschweiger: “Demonstranten negeren altijd het belangrijkste punt” – Ook scherpe ...
Lees Meer
  6
  0
6
0

Geen verrassing, Parijs is Parijs niet meer

Zo blij dat ik Parijs in de jaren zeventig heb bezocht … toen het nog een relatief islamvrij Parijs was. Frankrijk kent al tientallen jaren massale immigratie. Ondanks de wil van een meerderheid van de Fransen om hieraan een einde te maken, nemen de stromen die elk jaar in het land aankomen ...
Lees Meer
  16
  0
16
0

VN creëert nieuw asielbegrip: “Klimaatvluchteling” – Asielaanvraag mag niet worden afgewezen

De VN heeft een nieuwe poort geopend voor Afrikaanse en Arabische armoedemigranten om naar Europa te marcheren. Zodra ze zichzelf “klimaatvluchtelingen” noemen, mag hun asielaanvraag niet worden afgewezen, aldus de VN-Mensenrechtencommissie. Met zijn huidige verklaring over het vluchtelingenbeleid heeft de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties de deur geopend voor een nieuwe ...
Lees Meer
  8
  1
8
1

Doodvonnis voor het Westen: VN-Mensenrechtencomité wil dat klimaatverandering wordt erkend als een reden voor asiel

Het VN-Mensenrechtencomité in Genève erkende de opwarming van de aarde als een mogelijke “reden voor asiel” . In een zeldzame uitloper van volledige onverantwoordelijkheid en onnadenkendheid wordt de status van “klimaatvluchtelingen” voor het eerst gelegitimeerd. Het is weer een krankzinnig oordeel met een signaaleffect, waarin je – in je eigen, nationale en Europese belang – alleen maar kunt hopen ...
Lees Meer
  7
  0
7
0

Schokkende prognoses van de islamitische bevolking in Europa

Fotocollage © Nyatider Het aandeel van de moslimbevolking in Europa neemt elk jaar toe, niet in het minst als gevolg van de uitgebreide immigratie naar het continent van islamitische landen. De Amerikaanse denktank Pew Research Centre heeft diverse voorspellingen gedaan over hoe groot het aandeel in 2050 zal zijn, op basis van drie ...
Lees Meer
  3
  0
3
0